Підписатись
Богдан Сенів
Богдан Сенів
доцент кафедри банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна діяльність: навч. посіб.
ПП Микитюк, БГ Сенів
К.: Центр учбової літератури, 2009
572*2009
Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах
АВ Череп, СІ Васильєва
Ефективна економіка, 2010
232010
Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України
БГ Сенів
книга, 174-231, 2005
222005
Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні
БГ Сенів
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: щорічник, 248-261, 2011
152011
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства: проблеми і шляхи розв'язання
БГ Сенів
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник, 243-250, 2010
102010
Методика техніко-економічного обгрунтування інвестиційних проектів роконструкції і технічного переозброєння
БГ Сенів
Банківська справа, 52-60, 2002
9*2002
Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання
ПП Микитюк, ЖЛ Крисько, ВІ Гринчуцький, СМ Скочиляс, ВС Здреник, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2014
52014
Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств [Электронный ресурс]
БГ Сенів
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 04 “Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2004
52004
Післяінвестиційний аналіз проектів реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств
БГ Сенів
Наукові записки збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри …, 2002
4*2002
Економічна сутність інвестицій в умовах ринкової економіки
БГ Сенів
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2001
4*2001
Економічна сутність інновацій
БГ Сенів, ЯД Паранюк
Економічний простір, 69-79, 2017
22017
Шляхи удосконалення оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства
БГ Сенів
Інноваційна економіка, 67-72, 2013
22013
Монетарні важелі стимулювання розвитку економіки України: глобальні виміри та національні інтереси
ОВ Дзюблюк, ЮМ Галіцейська, ЖМ Довгань, ГМ Забчук, ОО Іващук, ...
2021
Ризики у банківських установах: проблеми визначення та управління
Б Сенів
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
2019
Теоретичні аспекти оцінки інноваційного потенціалу
Б Сенів
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України
БЛ Луців, ТІ Андрушків, ІС Кравчук, БГ Сенів, ВО Ткачук
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
2017
Інновація як ключовий фактор розвитку підприємств
Б Сенів
Тернопіль, Вектор, 2015
2015
Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання
Р Бірнер, ОІ Волков, Е Волтерс, ОІ Дацій, ЛП Дідере, КА Елліотт, ...
2014
Вдосконалення системи стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств
БГ Сенів
Міжнародна науково-практична конференція "Управлінські інновації: теорія і …, 2013
2013
Банківський потенціал економіки України
БГ Сенів, БЛ Луців, ЖМ Довгань
Економічна думка. Тернопіль, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20