Подписаться
Людмила Цибух
Людмила Цибух
завідувачка кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти, КЗВО "Академія неперервної
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі
ЛМ Цибух
Південноукраїнський державний університет ім. КД Ушинського.–Одеса, 2000.–20 с, 2000
92000
Інтерактивні методи як засіб розвитку пізнавальної активності та професійного мислення студентів-психологів
ЛМ Цибух, ЛН Цибух
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
52008
Творчі вправи як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів
ЛМ Бадюл, ЛН Бадюл, ЛМ Цибух, ЛН Цибух
Бадюл ЛМ Творчі вправи як засіб розвитку комунікативної компетенції …, 2015
42015
Застосування асоціативного методу у роботі практичного психолога дитячого центру (на прикладі УДЦ «Молода гвардія»)
ЛМ Цибух, ЛН Цибух
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2014
42014
Дослідження розвитку соціального інтелекту у дітей дошкільного віку
ТЮ Тітова, ЛМ Цибух
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2011
42011
Стабілізація психічного стану здобувачів вищої освіти в умовах війни
ЦЛМ Гусєв А. І.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія …, 2022
32022
Вплив стилю сімейного виховання на розвиток особистісних якостей підлітків
ЛТМ Цибух Л.М., Мельничук І.В.
Габітус 15 (2020.), С.202-207, 2020
3*2020
Проблема толерантности в профессиональной деятельности практического психолога
ЛМ Цибух, ЛН Цибух
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2010
32010
Особливості протікання кризи юнацького віку
ЛМ Цибух, ЛН Цибух, ІІ Окул, ИИ Окул
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2018
22018
Особливості роботи психолога дитячого центру з підлітками із зони бойових дій (на прикладі УДЦ «Молода Гвардія»)
ЛМ Цибух, ЛН Цибух
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
22016
Багатоваріантність розв’язання математичних завдань як фактор розвитку творчого та логічного мислення
ЛМ Цибух, ЛН Цибух, ДФ Цибух
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2012
22012
Інтуїтивна складова професійного мислення
ЛМ Цибух, ЛН Цибух
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
22010
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND INTELLIGENCE
I Pyvovarchyk, L Tsybukh, L Badiul
Science and Education 3 (DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665), 61-69, 2022
12022
Використання інноваційних методів під час роботи із студентами-психологами
ІВ Мельничук, ЛМ Цибух
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.(V, 58), 71-72, 2017
12017
Мовленнєві компетенції як професійна складова майбутніх економістів
ЛМ Бадюл, ЛМ Цибух
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
12014
Психологічне благополуччя як одна з головних складових життя особистості
ЦОЗ Цибух Л. М.
Габітус 37 (2022), С.149-153, 2022
2022
Борисенко Владислава Ігорівна
ЛМ Цибух
Редакційна колегія, 5, 2021
2021
Специфіка факторної структури особистості з високим і низьким рівнем задоволеності життям
НВ Каргіна, НВ Каргина, ЛМ Цибух, ЛН Цибух, ІВ Мельничук, ...
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020
2020
Особливості взаємозв’язку інтелекту та інтуїції
ПІМ Цибух Л. М.
Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends …, 2020
2020
Особливості прояву комунікативних якостей у майбутніх менеджерів
БЛМ Цибух Л.М.
Габітус 20 (2020.), С.161-165, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20