Денисик Григорій Іванович
Денисик Григорій Іванович
ВДПУ ім. М. Коцюбинського, природничо-географічний факультет, кафедра географії
Verified email at vspu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Антропогенні ландшафти правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: Арбат 289, 1998
2011998
Природнича географія Поділля
ГІ Денисик
Вінниця: ЕкоБізнесЦентр 184, 1998
1061998
Лісополе України
ГІ Денисик
Вінниця: Тезис 283, 2001
752001
Антропогенне ландшафтознавство: навчальний посібник. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство
ГІ Денисик
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
342012
Водні антропогенні ландшафти Поділля:[монографія]
ГІ Денисик, ГС Хаєцький, ЛІ Стефанков
Вінниця: ПП «Видавництво «Теза, 2007
312007
Селитебні ландшафти Поділля
ГІ Денисик, ОІ Бабчинська
ГІ Денисик, ОІ Бачинська–Вінниця, ПП «Видавництво «Теза, 2006
312006
Нариси з антропогенного ландшафтознавства: навчальний посібник
ГІ Денисик, ВМ Воловик
Вінниця: Гіпаніс 170 (2), 2001
292001
Дорожні ландшафти Поділля
ГІ Денисик, ОМ Вальчук
Вінниця: Теза 178, 2005
242005
Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України
ГІ Денисик
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
212012
Рекреаційні ландшафти Поділля
ГІ Денисик, ВМ Воловик
Вінниця: ПП «Едельвейс і К, 2009
192009
Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону
ЖІ Бучко
192002
Основні етапи розвитку географії в Україні
ГІ Денисик
Географія з основами економіки в школі, 9-14, 1998
191998
Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу: монографія
ГІ Денисик, ОД Лаврик
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
182012
Регіональне антропогенне ландшафтознавство
ГІ Денисик, ОВ Тімець
Навчальний посібник/ГІ Денисик, ОВ Тімець.–Вінниця-Умань, 2010.–170 с, 2010
162010
Лісостепові полісся
ГІ Денисик
Вінниця: Видавництв «Теза, 98-104, 2007
162007
Сільські ландшафти Поділля
ГІ Денисик, ЛП Царик, ОМ Петренко
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2012
112012
Антропогенне ландшафтознавство
ГІ Денисик
Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця: ТД Едельвейс і К, 2012
92012
Лісові антропогенні ландшафти Поділля
ГІ Денисик, ВС Канський
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К, 2011
92011
Поверхневі води: річки та болота
ГІ Денисик, ОМ Гусак
Середнє Побужжя:[монографія]/ГІ Денисик, ОМ Гусак. За ред. ГІ Денисика …, 2002
92002
Подільське Побужжя
ГІ Денисик, ВЄ Любченко
Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 30-31, 1999
91999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20