Кафедра ЭКИТ
TitleCited byYear
Економічні ризики: Навчальний посібник
ІЮ Івченко
К.: Центр навчальної літератури, 60-61, 2004
2342004
Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. посібник
ІЮ Івченко
К.: Центр учбової літератури 344, 14, 2007
1772007
Комп'ютерне моделювання складних економічних систем : [монографія]
ЗМ Соколовська, ОА Клепікова
Астропринт, 2011
422011
Диагностика хозяйственных ситуаций в деятельности предприятия: Монография
ЗН Соколовская
Одесса: ОЦНТ и ЭИ, 1995
281995
Прикладні моделі системної динаміки
ЗМ Соколовська, ОА Клепікова
Астропринт, 2015
242015
Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ
МР Ковбасюк, ЗН Соколовская, ВМ Беспалов
Финансы и статистика, 1990
231990
Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств
ОА Журан
Бібліотека українських авторефератів.–Режим доступу: http://librar. org. ua …, 2006
222006
Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством
ОА Клепікова, ОА Клепикова
Міжнародний гуманітарний університет, 2013
202013
Розробка моделей оцінки економічної спроможності страхової компанії з використанням сучасних технологій імітаційного моделювання
ОА Клепікова
Вісник соціально-економічних досліджень, 32-39, 2013
182013
Трансграничные кластеры—инструмент формирования корпоративной стратегии/ВЯ Погорецкая, ЕА Журан
ЕА Журан
Регіональний збірник наукових праць з економіки «Промітей».–2011.–Вип 2, 195-199, 2011
162011
Дослідження динаміки розвитку страхового ринку України як складової світового ринку страхових послуг
ОА Клепікова, ОА Клепикова
Астропринт, 2010
162010
Моделювання маркетингової стратегії страхової компанії
О Клепікова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
142013
Сучасні технології моделювання бізнес-процесів підприємства
ОА Клепікова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
132014
Експертні системи в економічних дослідженнях: Монографія
ЗМ Соколовська
Одеса: Астропринт, 2005
132005
Моделювання фінансових потоків страхових компаній
ЗМ Соколовська
Актуальні проблеми економіки, 238-245, 2008
112008
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЦІЛЕЙ
ОА Клепікова
102013
Моделирование предприятия в задачах оптимальной синхронизации производства и инновационной деятельности и их финансирования/АБ Алёхин, ИЮ Ивченко
ИЮ Ивченко
Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки) 1 (4), 18-22, 2008
102008
Окремі питання визначення транспортних засобів об'єктами майнових відносин у сфері господарювання
О Клепікова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2007
82007
Комплексний підхід до тестування імітаційних моделей складних економічних систем
ОА Клепікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Интеллектуальный анализ фондовых рын ков [Электронный ресурс]/ВА Андриенко, ВМ Анд риенко, АШ Тулякова
ВМ Андриенко
Ефективна економіка, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20