Follow
Кафедра ЭКИТ
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічні ризики
ІЮ Івченко
К.: Центр навчальної літератури, 2004
3132004
Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. посібник
ІЮ Івченко
К.: Центр учбової літератури 344, 14, 2007
2182007
Сучасний стан і роль інформаційних технологій в управлінні підприємством
ОА Клепікова
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Економіка і …, 2013
422013
Комп'ютерне моделювання складних економічних систем : [монографія]
ЗМ Соколовська, ОА Клепікова
Астропринт, 2011
382011
Диагностика хозяйственных ситуаций в деятельности предприятия: монография
ЗН Соколовская
Одесса: ОЦНТ и ЭИ, 1995
311995
Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ
МР Ковбасюк, ЗН Соколовская, ВМ Беспалов
Финансы и статистика, 1990
301990
Прикладні моделі системної динаміки:[монографія]
ЗМ Соколовська, ОА Клепікова
Одеса: Астропринт, 2015
252015
Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств
ОА Журан
Бібліотека українських авторефератів.–Режим доступу: http://librar. org. ua …, 2006
212006
Сучасні технології моделювання бізнес-процесів підприємства
ОА Клепікова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
192014
Дослідження динаміки розвитку страхового ринку України як складової світового ринку страхових послуг.
ОА Клепікова, ОА Клепикова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2010
192010
Трансграничные кластеры—инструмент формирования корпоративной стратегии
ВЯ Погорецкая, ЕА Журан
Донецк: ДЕГІ Прометей, 35, 2011
18*2011
Розробка моделей оцінки економічної спроможності страхової компанії з використанням сучасних технологій імітаційного моделювання
ОА Клепікова
Вісник соціально-економічних досліджень, 32-39, 2013
152013
Експертні системи в економічних дослідженнях: Монографія
ЗМ Соколовська
Одеса: Астропринт, 2005
132005
Моделювання маркетингової стратегії страхової компанії
О Клепікова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
122013
ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
ІЮ Івченко, КМ В’язовська
102013
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЦІЛЕЙ
ОА Клепікова
102013
Интеллектуальный анализ фондовых рын ков [Электронный ресурс]/ВА Андриенко, ВМ Анд риенко, АШ Тулякова
ВМ Андриенко
Ефективна економіка, 2012
102012
Моделирование предприятия в задачах оптимальной синхронизации производства и инновационной деятельности и их финансирования/АБ Алёхин, ИЮ Ивченко
ИЮ Ивченко
Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки) 1 (4), 18-22, 2008
102008
Моделювання фінансових потоків страхових компаній
ЗМ Соколовська, ОА Клепікова
Актуальні проблеми економіки, 238-245, 2008
102008
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА
ОА Журан, КОС Інтернет-маркетинг
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20