Кафедра ЭКИТ
НазваниеПроцитированоГод
Економічні ризики: Навчальний посібник
ІЮ Івченко
К.: Центр навчальної літератури, 60-61, 2004
2132004
Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. посібник
ІЮ Івченко
К.: Центр учбової літератури 344, 14, 2007
1632007
Комп'ютерне моделювання складних економічних систем : [монографія]
ЗМ Соколовська, ОА Клепікова
Астропринт, 2011
392011
Диагностика хозяйственных ситуаций в деятельности предприятия: Монография
ЗН Соколовская
Одесса: ОЦНТ и ЭИ, 1995
241995
Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ
МР Ковбасюк, ЗН Соколовская, ВМ Беспалов
Финансы и статистика, 1990
231990
Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств
ОА Журан
Бібліотека українських авторефератів.–Режим доступу: http://librar. org. ua …, 2006
222006
Прикладні моделі системної динаміки
ЗМ Соколовська, ОА Клепікова
Астропринт, 2015
202015
Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством
ОА Клепікова, ОА Клепикова
Міжнародний гуманітарний університет, 2013
182013
Розробка моделей оцінки економічної спроможності страхової компанії з використанням сучасних технологій імітаційного моделювання
ОА Клепікова
Вісник соціально-економічних досліджень, 32-39, 2013
152013
Трансграничные кластеры—инструмент формирования корпоративной стратегии/ВЯ Погорецкая, ЕА Журан
ЕА Журан
Регіональний збірник наукових праць з економіки «Промітей».–2011.–Вип 2, 195-199, 2011
152011
Моделювання маркетингової стратегії страхової компанії
ОА Клепікова, ОА Клепикова
Київський національний університет ім. ТГ Шевченка, 2014
122014
Експертні системи в економічних дослідженнях: Монографія
ЗМ Соколовська
Одеса: Астропринт, 2005
122005
Дослідження динаміки розвитку страхового ринку України як складової світового ринку страхових послуг
ОА Клепікова, ОА Клепикова
Астропринт, 2010
112010
Моделювання фінансових потоків страхових компаній
ЗМ Соколовська
Актуальні проблеми економіки, 238-245, 2008
112008
Сучасні технології моделювання бізнес-процесів підприємства
ОА Клепікова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
102014
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ЦІЛЕЙ
ОА Клепікова
102013
Моделирование предприятия в задачах оптимальной синхронизации производства и инновационной деятельности и их финансирования/АБ Алёхин, ИЮ Ивченко
ИЮ Ивченко
Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки) 1 (4), 18-22, 2008
102008
Интеллектуальный анализ фондовых рын ков [Электронный ресурс]/ВА Андриенко, ВМ Анд риенко, АШ Тулякова
ВМ Андриенко
Ефективна економіка, 2012
72012
Управление в модели синхронизации производственной, воспроизводственной, инновационно-инвестиционной и финансовой деятельности предприятия
ИЮ Ивченко
Вісник Хмельницького університету. Економічні науки, 198-205, 2009
72009
ПОБУДОВА ДИНАМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
ІЮ Івченко, КМ В’язовська
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20