Тетяна Терещенко
Тетяна Терещенко
ЧНУ ім. Б.Хмельницького, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.) в історіографії
ТВ Терещенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 17-22, 2014
82014
Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943-1950 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Терещенко Тетяна Вадимівна …
Т Терещенко
Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2007
8*2007
Відновлення та розвиток мережі сільських шкіл в період відбудови народного господарства 1943 – 1950 рр. (на матеріалах Центральної України)
Терещенко
Український селянин: Зб. наук. праць, 60–62., 2003
42003
До питання про медичне обслуговування сільського населення Центральної України у початковий період відбудови народного господарства (1943 – 1945 рр.)
Терещенко
Знаки питання в історії України: українська історія у європейському …, 2005
32005
До питання про медичне обслуговування сільського населення Центральної України в період відбудови народного господарства (1943 – 1950 рр.)
Терещекнко, Перехрест
Сторінки воєнної історії України. – Зб. наук. статей, 231–240, 2003
32003
До питання про медичне обслуговування сільського населення Центральної України в період відбудови народного господарства (1943–1950 рр.)
ТВ Терещенко, ІВ Перехрест
Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей.–Вип 7, 231-240, 0
3*
Відбудова сільських культурно-освітніх установ у 1943-1950 рр.(на матеріалах Центральної України)
ТВ Терещенко
Інститут історії України НАН України, 2004
22004
Відновлення та розвиток мережі сільських шкіл у початковий період відбудови народного господарства 1943 – 1945 рр. (на матеріалах Центральних областей України)
Терещенко
Історичні і політологічні дослідження, 181–188, 2005
12005
СІ Гальченко
АП Іржавська, ВО Кірєєва, ТВ Терещенко
ББК 26.89 (2Ккр-4Чек) я431 П27, 329, 2018
2018
Нестуля ОО, Аліман МВ Борис Мартос і кооперація: монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса/ОО Нестуля, МВ Аліман; за ред. ОО Нестулі.–Полтава: ПУЕТ, 2017 …
ТВ Терещенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 143-150, 2017
2017
Нестуля О. О., Аліман М. В. Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі …
ТТ В.
Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки., С. 143-150., 2017
2017
Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII–середина XX ст.): монографія/ПС Коріненко, ВД Терещенко, ВВ Старка, АВ Киданюк.–Тернопіль: Вектор, 2016.–200 с.
ТВ Терещенко
Український селянин, 160-163, 2017
2017
Стан житлового будівництва в сільській місцевості у 1945–1950 рр.(на матеріалах центральних областей України)
ТВ Терещенко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2016
2016
Цінності європейської цивілізації: навч.-метод. посіб.
ТВ Терещенко
Кандич, 2016
2016
Наукова школа професора Перехреста О. Г. з проблематики Другої світової війни
ТО Гальченко С. І., Іржавська А. П., Терещенко Т. В.
Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького — 95 …, 2016
2016
Стан житлового будівництва в сільській місцевості у 1945–1950 рр. (на матеріалах Центральних областей України)
ТТ В.
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2016
2016
Рівень життя українського селянства в 1943–1950 рр.(на матеріалах центральних областей України)
Т Терещенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
2016
Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок ХХІ ст.) : навчально-методичний посібник
Т Іржавська
2015
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу : навчально-методичний посібник
Т Іржавська
2015
Діяльність сільських культурно-просвітницьких установ центральних областей України в 1945–1950 рр.
ТВ Терещенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 126-132, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20