Тетяна Терещенко
Тетяна Терещенко
ЧНУ ім. Б.Хмельницького, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.) в історіографії
ТВ Терещенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 17-22, 2014
102014
Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943-1950 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Терещенко Тетяна Вадимівна …
Т Терещенко
Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2007
10*2007
Теорія організації: навчальний посібник
ТВ Терещенко
Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015
62015
Теорія організації: навч. посіб
ТВ Терещенко
Хмельниц. ун-т упр. та права. Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015
62015
Відновлення та розвиток мережі сільських шкіл в період відбудови народного господарства 1943 – 1950 рр. (на матеріалах Центральної України)
Терещенко
Український селянин: Зб. наук. праць, 60–62., 2003
52003
До питання про медичне обслуговування сільського населення Центральної України у початковий період відбудови народного господарства (1943 – 1945 рр.)
Терещенко
Знаки питання в історії України: українська історія у європейському …, 2005
42005
До питання про медичне обслуговування сільського населення Центральної України в період відбудови народного господарства (1943 – 1950 рр.)
Терещекнко, Перехрест
Сторінки воєнної історії України. – Зб. наук. статей, 231–240, 2003
42003
До питання про медичне обслуговування сільського населення Центральної України в період відбудови народного господарства (1943–1950 рр.)
ТВ Терещенко, ІВ Перехрест
Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей.–Вип 7, 231-240, 0
4*
Відбудова сільських культурно-освітніх установ у 1943-1950 рр.(на матеріалах Центральної України)
ТВ Терещенко
Інститут історії України НАН України, 2004
22004
Історія світової цивілізації : навчально-методичний посібник
ТВТ В. О Кірєєва
2020
Цінності європейської цивілізації : навчальний посібник
ТВ Терещенко
Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2020
2020
Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці : навчальний посібник
ТВ Терещенко
2020
Історія релігії і церкви в Україні: навчально-методичний посібник
ТВ Терещенко
2018
СІ Гальченко
АП Іржавська, ВО Кірєєва, ТВ Терещенко
ББК 26.89 (2Ккр-4Чек) я431 П27, 329, 2018
2018
Цінності європейської цивілізації : Курс лекцій
ТВ Терещенко
АММО, 2017
2017
Нестуля ОО, Аліман МВ Борис Мартос і кооперація: монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса/ОО Нестуля, МВ Аліман; за ред. ОО Нестулі.–Полтава: ПУЕТ, 2017 …
ТВ Терещенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 143-150, 2017
2017
Нестуля О. О., Аліман М. В. Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі …
ТТ В.
Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки., С. 143-150., 2017
2017
Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII–середина XX ст.): монографія/ПС Коріненко, ВД Терещенко, ВВ Старка, АВ Киданюк.–Тернопіль: Вектор, 2016.–200 с.
ТВ Терещенко
Український селянин, 160-163, 2017
2017
СТАН ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ У 1945–1950 рр.(НА МАТЕРІАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)
TV Tereshchenko
Zaporizhzhia Historical Review 1 (45), 277-280, 2016
2016
Цінності європейської цивілізації: навч.-метод. посіб.
ТВ Терещенко
Кандич, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20