Підписатись
Тетяна Терещенко
Тетяна Терещенко
ЧНУ ім. Б.Хмельницького, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія організації: навчальний посібник
ТВ Терещенко
Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015
152015
Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.) в історіографії
ТВ Терещенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 17-22, 2014
122014
Відбудова сільських культурно-освітніх установ у 1943-1950 рр.(на матеріалах Центральної України)
ТВ Терещенко
Інститут історії України НАН України, 2004
52004
Відновлення та розвиток мережі сільських шкіл в період відбудови народного господарства 1943 – 1950 рр. (на матеріалах Центральної України)
Терещенко
Український селянин: Зб. наук. праць, 60–62., 2003
52003
До питання про медичне обслуговування сільського населення Центральної України в період відбудови народного господарства (1943–1950 рр.)
ТВ Терещенко, ІВ Перехрест
Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей.–Вип 7, 231-240, 0
3*
Соціальний протест українського селянства у післявоєнний період відбудови народного господарства (на матеріалах Центральної України)
Терещенко
Український селянин: Зб. наук. праць, 296–299., 2004
2*2004
Розвиток бібліотечної мережі в українському селі в період відбудови народного господарства (1943 – 1953 рр.)
Терещенко
Український селянин: Зб. наук. праць, 47-49, 2002
22002
Педагогічне партнерство школи та сім’ї як чинник оптимізації музичного виховання дітей
Т Терещенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 235-240, 2015
12015
У комунікаційному просторі українських інтелектуалів середини ХІХ ст.: листи Опанаса Марковича Григорію Галагану
ММ Будзар, ТВ Терещенко
Київські істричні студії, 124-135, 2022
2022
Історія релігії і церкви в Україні: навчальний посібник.
ТВ Терещенко
2022
25-річчя ННІ історії і філософії
НІ Земзюліна, СІ Гальченко, ТВ Терещенко
2021
Історія світової цивілізації : навчально-методичний посібник
ТВТ В. О Кірєєва
2021
Цінності європейської цивілізації : навчальний посібник
ТВ Терещенко
Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2021
2021
Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці : навчальний посібник
ТВ Терещенко
2021
АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА ПОЛЬЩІ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ
Т ТЕРЕЩЕНКО
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної …, 2020
2020
Історія релігії і церкви в Україні: навчально-методичний посібник
ТВ Терещенко
2018
СІ Гальченко
АП Іржавська, ВО Кірєєва, ТВ Терещенко
ББК 26.89 (2Ккр-4Чек) я431 П27, 329, 2018
2018
Цінності європейської цивілізації : Курс лекцій
ТВ Терещенко
АММО, 2017
2017
Нестуля ОО, Аліман МВ Борис Мартос і кооперація: монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса/ОО Нестуля, МВ Аліман; за ред. ОО Нестулі.–Полтава: ПУЕТ, 2017 …
ТВ Терещенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 143-150, 2017
2017
Нестуля О. О., Аліман М. В. Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі …
ТТ В.
Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки., С. 143-150., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20