Олександр Ігнатенко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нормування показників надійності технічних засобів
ОМ Васілевський, ОГ Ігнатенко
ВНТУ, 2013
412013
Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення
ПІ Андон, ОП Ігнатенко
Київ,–(Препр./Ін-т програмних систем НАН України, 2008–50 с.), 2008
92008
Інформаційно-вимірювальна система оцінювання віброметричних параметрів роторних систем
ОМ Васілевський, ВЮ Кучерук, ОГ Ігнатенко
Наукові праці ДонНТУ. Серія „Обчислювальна техніка та автоматизація”. Вип …, 2006
82006
Протидія атакам на відмову в мережі Інтернет: концепція підходу
ПІ Андон, ОП Ігнатенко
Інститут програмних систем НАН України, 2008
62008
Визначення частоти обертання електромеханічних систем за допомогою вібраційних сигналів
В Поджаренко, О Васілевський, В Кучерук, О Ігнатенко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
62003
Щодо питання дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури
ГС Іванова, ОП Ігнатенко, МІ Іншин, ПM Каркач, ВС Ковригіна, ...
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 79, 2016
52016
Про одну модель оптимального розподілу ресурсів у багатопроцесорних середовищах
АЮ Дорошенко, ОП Ігнатенко, ПА Іваненко
Інститут програмних систем НАН України, 2011
52011
Конфліктна задача взаємодії двох гравців у відкритому інформаційному середовищі
ОП Ігнатенко
Інститут програмних систем НАН України, 2009
52009
Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів до її вирішення
ПІ Андон, ОП Ігнатенко
К.: Ін-т ПС, 2008
52008
Задачі та засоби моделювання й оцінювання життєздатних програмних систем
ПП Ігнатенко, ВМ Бистров, ОП Ігнатенко, ВМ Ткаченко
Інститут програмних систем НАН України, 2003
42003
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія керування», частина 1 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 113 …
ЛВ Гладун
3*2019
Методика оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки з урахуванням концепції невизначеності
ОМ Васілевський, ОГ Ігнатенко, ВВ Присяжнюк, ЮМ Костюк
Вісник інженерної академії України.№ 1: 217–220., 2016
32016
Основи метрології та вимірювальної техніки
ВО Поджаренко, ПІ Кулаков, ОГ Ігнатенко, ОП Войтович
ВНТУ, 2006
32006
Одна модель виконання обчислень у гетерогенних розподілених середовищах
ОП Ігнатенко, ГВ Парусімов, ОБ Синецький
Проблеми програмування, 71-77, 2015
22015
Автоматизация разработки и обновления семантического ядра сайта с динамическим контентом
ЕА Арсирий, СГ Антощук, ОА Игнатенко, БФ Трофимов
Штучний інтелект, 2012
22012
Аналіз оптичних і поляризаційно-кореляційних приладів і систем для діагностики фазово-неоднорідної структури шарів біологічних тканин і рідин
НІ Заболотна, ОГ Ігнатенко, КО Радченко, АК Краснощока
ВНТУ, 2012
22012
Вимірювання нестандартних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників за допомогою методу плаваючих навантажень
ОМ Васілевський, ОМ Возняк, ОГ Ігнатенко, ДВ Мостовий
Вісник інженерної академії України.№ 1: 208-210.., 2015
12015
Метод інваріантного поглиблення для ідентифікації роторних параметрів асинхронних двигунів
ВЮ Кучерук, ОГ Ігнатенко, МД Молчанюк, ОВ Андрусь, АГ Игнатенко
Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2013
12013
Державна політика щодо систем поверхневого водовідведення в Україні
ОП Ігнатенко, ОЮ Зузанська
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 5-9, 2012
12012
Разработка семантического ядра сайта с динамическим контентом на основе ассоциативных правил
ЕА Арсирий, ОА Игнатенко, АА Леус
Информатика и математические методы в моделировании 2 (1), 77-86, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20