Олександр Ігнатенко
НазваниеПроцитированоГод
Нормування показників надійності технічних засобів
ОМ Васілевський, ОГ Ігнатенко
ВНТУ, 2013
272013
Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення
ПІ Андон, ОП Ігнатенко
Київ,–(Препр./Ін-т програмних систем НАН України, 2008–50 с.), 2008
72008
Інформаційно-вимірювальна система оцінювання віброметричних параметрів роторних систем
ОМ Васілевський, ВЮ Кучерук, ОГ Ігнатенко
Наукові праці ДонНТУ. Серія „Обчислювальна техніка та автоматизація”. Вип …, 2006
72006
Визначення частоти обертання електромеханічних систем за допомогою вібраційних сигналів
В Поджаренко, О Васілевський, В Кучерук, О Ігнатенко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
62003
Про одну модель оптимального розподілу ресурсів у багатопроцесорних середовищах
АЮ Дорошенко, ОП Ігнатенко, ПА Іваненко
Інститут програмних систем НАН України, 2011
52011
Конфліктна задача взаємодії двох гравців у відкритому інформаційному середовищі
ОП Ігнатенко
Інститут програмних систем НАН України, 2009
52009
Протидія атакам на відмову в мережі Інтернет: концепція підходу
ПІ Андон, ОП Ігнатенко
Інститут програмних систем НАН України, 2008
52008
Задачі та засоби моделювання й оцінювання життєздатних програмних систем
ПП Ігнатенко, ВМ Бистров, ОП Ігнатенко, ВМ Ткаченко
Інститут програмних систем НАН України, 2003
42003
Методика оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки з урахуванням концепції невизначеності
ОМ Васілевський, ОГ Ігнатенко, ВВ Присяжнюк, ЮМ Костюк
Вісник інженерної академії України.№ 1: 217–220., 2016
22016
Одна модель виконання обчислень у гетерогенних розподілених середовищах
ОП Ігнатенко, ГВ Парусімов, ОБ Синецький
Проблеми програмування, 71-77, 2015
22015
Аналіз оптичних і поляризаційно-кореляційних приладів і систем для діагностики фазово-неоднорідної структури шарів біологічних тканин і рідин
НІ Заболотна, ОГ Ігнатенко, КО Радченко, АК Краснощока
ВНТУ, 2012
22012
Вимірювання нестандартних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників за допомогою методу плаваючих навантажень
ОМ Васілевський, ОМ Возняк, ОГ Ігнатенко, ДВ Мостовий
Вісник інженерної академії України.№ 1: 208-210.., 2015
12015
Метод інваріантного поглиблення для ідентифікації роторних параметрів асинхронних двигунів
ВЮ Кучерук, ОГ Ігнатенко, МД Молчанюк, ОВ Андрусь, АГ Игнатенко
Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2013
12013
Разработка семантического ядра сайта с динамическим контентом на основе ассоциативных правил
ЕА Арсирий, ОА Игнатенко, АА Леус, ОО Арсірій, ОО Ігнатенко, ...
12012
Вібродіагностична система для оцінювання стану механічних параметрів взаємозв’язаних електромоторів
ОМ Васілевський, ПІ Кулаков, ОГ Ігнатенко
ВНТУ, 2010
12010
Моделювання обслуговування користувачів у мережі з одним сервером за умов конфлікту
ОП Ігнатенко
Інститут програмних систем НАН України, 2009
12009
Застосування kvp–перетворень для відтворення півтонових зображень на основі регістрових структур
ГД Дорощенков, СВ Дусанюк, ОГ Ігнатенко, ЯМ Бондарчук
ВНТУ, 2009
12009
Інформаційно-вимірювальна система для управління технологічним процесом обдирки алмазів
ОМ Васілевський, ОА Войтов, ОГ Ігнатенко
Наукові праці ДонНТУ. Серія „Обчислювальна техніка та автоматизація”. Вип …, 2008
12008
Основи метрології та вимірювальної техніки
ВО Поджаренко, ПІ Кулаков, ОГ Ігнатенко, ОП Войтович
ВНТУ, 2006
12006
Теоретико-ігровий аналіз планувальників у багатопроцесорних системах. Імітаційна модель
ОП Ігнатенко, ВЯ Одобеску
Проблеми програмування, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20