Назарій Бурак / Burak Nazarii / Burak N.
Назарій Бурак / Burak Nazarii / Burak N.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldubgd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Implementation of information technologies in the organization of forest fire suppression process
O Smotr, Y Borzov, N Burak, S Ljaskovska
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
102018
Модель проектно-інформаційного середовища покращення підготовки рятувальника в ментальному просторі ІТ-технологій
НЄ Бурак, ЮП Рак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2014
102014
Моделювання проектного середовища впровадження «хмарних сервісів» у вищі навчальні заклади системи цивільного захисту
МС Жовтянський, НЄ Бурак
Одеський національний політехнічний універсиетет, 2016
92016
Управління проектом підготовки і навчання кібер-рятувальника: компетентнісний підхід
НЄ Бурак, ЮП Рак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2013
9*2013
Models for Changes Management in Infrastructure Projects
D Kobylkin, O Zachko, V Popovych, N Burak, R Golovatyi, C Wolff
CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS. org), online., 2020
72020
Ідентифікація чинників впливу при управлінні проектами підвищення безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей
ДС Кобилкін, НЄ Бурак
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, 2017
62017
Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності
Н Бурак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2015
62015
Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпеко-орієнтованих спеціальностей
ОВ Придатко, АГ Ренкас, НЄ Бурак, ММ Лемішко
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2017
5*2017
Model of project-information environment of rescuers training improvement in mental space of IT technologies
N Burak, Y Rak
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 10, 24-31, 2014
52014
Технології "Internet of Things" управління проектом підготовки рятувальника для умов надзвичайних ситуацій
НЄБ Рак Ю. П.
ХI Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства", 36–37, 2014
4*2014
Формалізація процесу формування впливу чинників в проектах захисту об’єктів з масовим перебуванням людей
ДС Кобилкін, НЄ Бурак
ЛДУБЖД, 2017
32017
Особливості використання хмарних серверів зберігання інформації
П Чмир, НЄ Бурак
ЛДУ БЖД, 2017
22017
Інформаційні технології підтримки прийняття рішення в проектах ліквідації надзвичайної ситуації
БНЄ Рак Ю. П.
ХIІ Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства …, 2015
22015
Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання
ЗП Сташевський, ОІ Лозинський, НЄ Бурак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012
22012
Розроблення моделей прогнозування кількості дорожньо-транспортних пригод засобами системи Statistica
ОБ Зачко, НЄ Бурак, ІМ Вовчук
Науковий вісник НЛТУ України 21 (7), 2011
22011
Особливості впровадження систем електронного документообігу в підрозділах ДСНС України
АО Антонов, НЄ Бурак
Національний університет цивільного захисту України, 2018
12018
Управління інтеграцією мобільного додатку фотофіксації правопорушень в інформаційну систему Національної поліції
НЄ Бурак, НР Ханас
Одеський національний політехнічний університет, 2018
12018
lmpact of information technologies at ensuring lite safety of population and territories
O Zachko, D Kobylkin, N Burak
KYIV NATIONAL UNIVERSIТY OF CONSTRUCTION AND ARCHIТECTURE, 2017
12017
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО РЯТУВАЛЬНИКА
НЄБ М.І. Хом'як
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2017
12017
Проектно-орієнтований підхід до інтеграції ринку інформаційних послуг в освітню сферу
НЄ Бурак
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20