Назарій Бурак / Burak Nazarii / Burak N.
Назарій Бурак / Burak Nazarii / Burak N.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldubgd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання проектного середовища впровадження «хмарних сервісів» у вищі навчальні заклади системи цивільного захисту
МС Жовтянський
Управління проектами, програмами, портфелями: Тези доповідей І Міжнародної …, 2016
102016
Ідентифікація чинників впливу при управлінні проектами підвищення безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей
ДС Кобилкін, НЄ Бурак
Кобилкін ДС Ідентифікація чинників впливу при управлінні проектами …, 2017
82017
Модель проектно-інформаційного середовища покращення підготовки рятувальника в ментальному просторі ІТ-технологій
НЄ Бурак, ЮП Рак
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24-31, 2014
82014
Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності
Н Бурак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2015
72015
Implementation of Information Technologies in the Organization of Forest Fire Suppression Process
O Smotr, Y Borzov, N Burak, S Ljaskovska
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
52018
Управління проектом підготовки і навчання кібер-рятувальника: компетентнісний підхід
НЄ Бурак, ЮП Рак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2013
52013
Model of project-information environment of rescuers training improvement in mental space of IT technologies
N Burak, Y Rak
Bulletin of Lviv State University of Life Safety 10, 24-31, 2014
42014
Технології "Internet of Things" управління проектом підготовки рятувальника для умов надзвичайних ситуацій
НЄБ Рак Ю. П.
ХI Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства", 36–37, 2014
4*2014
Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпеко-орієнтованих спеціальностей
ОВ Придатко, НЄ Бурак, АГ Ренкас, ММ Лемішко
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2017
32017
Формалізація процесу формування впливу чинників в проектах захисту об’єктів з масовим перебуванням людей
ДС Кобилкін, НЄ Бурак
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 48-53, 2017
32017
Інформаційні технології підтримки прийняття рішення в проектах ліквідації надзвичайної ситуації
БНЄ Рак Ю. П.
ХIІ Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства …, 2015
32015
Project management of cyber-rescuer training and education: competence approach
N Burak, Y Rak
Bulletin of Lviv State University of Life Safety 8, 55-59, 2013
32013
Impact of information technologies at ensuring life safety of population and territories
ОB Zachko, DS Kobylkin, NY Burak
Management of the development oft echnologies: Fourth international …, 2017
22017
Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання
ЗП Сташевський, ОІ Лозинський, НЄ Бурак
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29-35, 2012
22012
Integration of 3D-interactive training technologies into educational projects for safety-oriented specialties
О Prydatko, А Renkas, N Burak, М Lemishko
Bulletin of Lviv State University of Life Safety 15, 46-54, 2017
12017
Проектно-орієнтований підхід до інтеграції ринку інформаційних послуг в освітню сферу
НЄ Бурак
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 2016
12016
Управління проектом гармонізації процесу підготовки рятувальників
Ю Рак, Н Бурак
КНУБА, 2015
12015
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛА-РЯТУВАЛЬНИКА В СЕРЕДОВИЩІ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ
НЄ Бурак, ЮП Рак
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014
12014
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
З Сташевський, Н Буряк
Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 125-128, 2012
12012
Розроблення моделей прогнозування кількості дорожньо-транспортних пригод засобами системи Statistica
ОБ Зачко, НЄ Бурак, ІМ Вовчук
Науковий вісник НЛТУ України 21 (7), 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20