Назарій Бурак / Burak Nazarii / Burak N.
Назарій Бурак / Burak Nazarii / Burak N.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Implementation of information technologies in the organization of forest fire suppression process
O Smotr, Y Borzov, N Burak, S Ljaskovska
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
112018
Models for Changes Management in Infrastructure Projects
D Kobylkin, O Zachko, V Popovych, N Burak, R Golovatyi, C Wolff
CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS. org), online., 2020
92020
Моделювання проектного середовища впровадження «хмарних сервісів» у вищі навчальні заклади системи цивільного захисту
МС Жовтянський, НЄ Бурак
Одеський національний політехнічний універсиетет, 2016
92016
Модель проектно-інформаційного середовища покращення підготовки рятувальника в ментальному просторі ІТ-технологій
НЄ Бурак, ЮП Рак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2014
92014
Управління проектом підготовки і навчання кібер-рятувальника: компетентнісний підхід
НЄ Бурак, ЮП Рак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2013
9*2013
Інтеграція 3D-інтерактивних технологій навчання в освітні проекти безпеко-орієнтованих спеціальностей
ОВ Придатко, АГ Ренкас, НЄ Бурак, ММ Лемішко
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2017
8*2017
Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності
Н Бурак
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2015
62015
Model of project-information environment of rescuers training improvement in mental space of IT technologies
N Burak, Y Rak
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 10, 24-31, 2014
62014
Ідентифікація чинників впливу при управлінні проектами підвищення безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей
ДС Кобилкін, НЄ Бурак
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, 2017
42017
Технології "Internet of Things" управління проектом підготовки рятувальника для умов надзвичайних ситуацій
НЄБ Рак Ю. П.
ХI Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства", 36–37, 2014
4*2014
Формалізація процесу формування впливу чинників в проектах захисту об’єктів з масовим перебуванням людей
ДС Кобилкін, НЄ Бурак
ЛДУБЖД, 2017
32017
Особливості використання хмарних серверів зберігання інформації
П Чмир, НЄ Бурак
ЛДУ БЖД, 2017
22017
Інформаційні технології підтримки прийняття рішення в проектах ліквідації надзвичайної ситуації
БНЄ Рак Ю. П.
ХIІ Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства …, 2015
22015
Розроблення моделей прогнозування кількості дорожньо-транспортних пригод засобами системи Statistica
ОБ Зачко, НЄ Бурак, ІМ Вовчук
Науковий вісник НЛТУ України 21 (7), 2011
22011
Informational graphic technologies for fire safety level determination in special purpose buildings
Y Martyn, O Smotr, N Burak, O Prydatko, I Malets
2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2020
12020
Адаптивна інформаційно-довідкова системи" UniBell" як складова проекту" Smart-університет"
ОВ Придатко, НЄ Бурак, ВЄ Дзень, МС Кунинець
НЛТУ України, 2020
12020
Інтерактивні технології навчання Cisco Activity Wizard
БІ Іванчук, НЄ Бурак
Одеський національний політехнічний університет, Інститут комп’ютерних систем, 2020
12020
Особливості впровадження систем електронного документообігу в підрозділах ДСНС України
АО Антонов, НЄ Бурак
Національний університет цивільного захисту України, 2018
12018
Управління інтеграцією мобільного додатку фотофіксації правопорушень в інформаційну систему Національної поліції
НЄ Бурак, НР Ханас
Одеський національний політехнічний університет, 2018
12018
lmpact of information technologies at ensuring lite safety of population and territories
O Zachko, D Kobylkin, N Burak
KYIV NATIONAL UNIVERSIТY OF CONSTRUCTION AND ARCHIТECTURE, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20