Follow
Коробьева Руслана Геннадиевна, Kopoбйова Руслана Геннадіївна, Коробйова Р.Г., Коробьева Р.Г.
Коробьева Руслана Геннадиевна, Kopoбйова Руслана Геннадіївна, Коробйова Р.Г., Коробьева Р.Г.
Verified email at b.diit.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіку
ДМ Козаченко, РВІ Вернигора, РГ Коробйова
Залізн. трансп. України, 18-20, 2008
432008
Исследование прицельного регулирования скорости скатывания отцепов в условиях неопределенности информации об их ходовых свойствах
ДН Козаченко, РГ Коробьева, ОИ Таранец
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (3 (42)), 42-47, 2009
212009
Совершенствование переработки местных вагонопотоков в железнодорожных узлах
ИЕ Левицкий, РГ Коробьева
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального…, 2008
192008
Дослідження впливу параметрів відчепів та умов їх скочування на величину інтервалів на розділових стрілках
ДМ Козаченко, МІ Березовий, РГ Коробйова
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту…, 2006
192006
Внедрение бимодальных технологий перевозки зерновых грузов в Украине
РГ Коробйова, РШ Рустамов, СВ Гревцов
Транспортные системы и технологии перевозок, 29-34, 2015
142015
Потенціал розвитку залізничного туризму в Україні
РГ Коробйова
Транспортные системы и технологии перевозок, 70-74, 2015
132015
Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні
О Пшінько, Р Вернигора, Р Коробйова
Українські залізниці, 38-42, 2014
132014
Оптимізація розподілу сортувальних колій між призначеннями плану формування
ДМ Козаченко, МІ Березовий, РГ Коробйова
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту…, 2008
112008
Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні
ДМ Козаченко, РГ Коробйова, РШ Рустамов
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 121-127, 2015
102015
Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків
РГ Коробйова
спец. 05.22. 20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту, 2009
102009
Совершенствование зерновой логистики за счет внедрения бимодальных технологий
СВ Мямлин, РГ Коробьева, ВВ Малашкин, ДА Бесараб
Транспортные системы и технологии перевозок, 69-77, 2017
92017
Бімодальні технології перевезень-ключ до нових сегментів транспортного ринку
ОМ Пшінько, СВ Мямлін, РГ Коробйова, ДМ Козаченко, Ч Фоскетт
ДП “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України”, Київ, 2009
92009
Можливості впровадження бімодальних технологій перевезень контейнерів на транспортному ринку України
ОМ Пшінько, СВ Мямлін, РГ Коробйова, ДМ Козаченко, Ч Фоскетт, ...
ООО Подвижной состав, 2011
82011
Оцінка пропускної спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі
МІ Березовий, ВВ Малашкін, РГ Коробйова
Транспортные системы и технологии перевозок, 9-12, 2012
72012
Дослiдження впливу параметрiв вiдчепiв та умов їх скочування на величину iнтервалiв на роздiлових стрiлках
ДМ Козаченко, МI Березовий, РГ Коробйова
62006
Проблеми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні
ДН Козаченко, РГ Коробьева, АВ Рубець
Транспортные системы и технологии перевозок, 45-50, 2016
52016
Розвиток сервісу в пасажирських залізничних перевезеннях
РГ Коробйова, АД Чугай
Транспортные системы и технологии перевозок, 33-36, 2013
42013
Моделювання роботи вагонних уповільнювачів в задачах дослідження сортувального процесу
ДМ Козаченко, РГ Коробйова
ДП “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України”, 2010
42010
Информационная модель для анализа станционных процессов на ЭВМ
РГ Коробьёва
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального…, 2010
42010
Типология конфликтов возникающих при обслуживании пассажиров железнодорожным транспортом
РГ Коробьева, ОО Лобань
Транспортные системы и технологии перевозок, 38-41, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20