Євген Олександрович  Васильєв, Евгений Александрович Васильев, Ievgen Vasyliev
Євген Олександрович Васильєв, Евгений Александрович Васильев, Ievgen Vasyliev
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Законодавче забезпечення державно-приватного партнерства в інноваційній сфері в Україні
Є Васильєв
Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика.–Одеса 2, 18-19, 2011
52011
Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні підходи до виникнення, становлення і розвитку
ЄО Васильєв
Судова апеляція, 15-28, 2016
22016
Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні на шляху до світового ринку
ЄО Васильєв
Форум права, 18–25-18–25, 2015
12015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Критерії класифікації юридичних осіб
ОО Воронюк
Університетські наукові записки, 129-135, 2008
12008
Правовий статус трестів та синдикатів за законодавством УСРР періоду нової економічної політики
ЄО Васильєв
Видавничий дім" Гельветика", 2018
2018
Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
ЄО Васильєв
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 23-30, 2016
2016
Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
ЄО Васильєв
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 14-20, 2016
2016
Правове регулювання створення та діяльності господарських товариств в УСРР в період НЕП
ЄО Васильєв
Юридичний електронний науковий журнал, 16-20, 2016
2016
Правове регулювання фондового ринку та обігу цінних паперів в Україні у 1991-1996 рр.
ЄО Васильєв
Видавничий дім" Гельветика", 2013
2013
Реалізація державної промислової політики в період перебудови
ЄО Васильєв
2013
Законодавче забезпечення державної промислової політики в Україні в 1991–2010 рр.
ЄО Васильєв
Форум права, 111-120, 2013
2013
Тематика контрольних робіт та методичні поради до їх виконання з навчально дисципліни" Історія України":(галузь знань 0302" Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень …
ВД Гончаренко, ЄО Васильєв, ОВ Середа
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
ПРаВОВЕ РЕгУлЮВаННя РиНкіВ НЕбаНкіВСьких фіНаНСОВих ПОСлУг В УкРаЇНі В 1991-1996 РР.
ЄО Васильєв
Образование, 93-114, 2012
2012
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Теорія держави і права"
ОВ Петришин, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ДО Вовк, ІО Гайдамака, ...
видавництво" Право", 2010
2010
Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України в галузі оподаткування в 1992-1993 роках
ЄО Васильєв
Форум права, 75-82, 2010
2010
Программа" Fiscalis 2013" як орієнтир для подальшого співтовариства України з ЄС у сфері оподаткування
ЄО Васильєв
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
2009
Проблеми законності. 2009. Вип. 103
ІВ Золочевський, ЄО Васильєв, АП Евсеев, ВІ Козлов, ОВ Дягілєв, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
2009
Проблеми законності. 2008. Вип. 98
ІВ Гетьман, АІ Козаченко, КЄ Соляннік, ОВ Сергієнко, ВМ Пашков, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008
2008
Питання реалізації платниками податків конституційного права на захист
ЄО Васильєв
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20