Кафедра англійської філології та перекладу
Кафедра англійської філології та перекладу
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Directions in empirical literary studies: in honor of Willie van Peer
S Zyngier, M Bortolussi, A Chesnokova, J Auracher
John Benjamins Publishing, 2008
482008
Як виміряти враження від поезії або Вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві/Ганна Вадимівна Чеснокова
ГВ Чеснокова
К.: Ленвіт 248, 2, 2011
26*2011
Поетика образу та символу в американському готичному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта)
СГ Шурма
Світлана Григорівна Шурма: дис.… канд. філол. наук/КНЛУ 10 (04), 2008
252008
Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням комп’ютерних технологій
ОО Москалець
Москалець ОО–К, 2009
212009
Повествовательные директивы в современном английском языке
НФ Гладуш
Киев, 1985
141985
Ретроспектива систем навчання, заснованих на застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій та підвищенні фахового рівня вчителів
О Губаш, ВВ Лапінський
Інформаційні технології і засоби навчання. 6 (14), 2009
122009
Прагматичні аспекти висловлення і дискурсу
НФ Гладуш
Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005
122005
Cross-Cultural Reader Response to Original and Translated Poetry: An Empirical Study in Four Languages
A Chesnokova, S Zyngier, V Viana, J Jandre, A Rumbesht, F Ribeiro
Comparative Literature Studies 54 (4), 824-849, 2017
72017
Anyone came to live here some time ago: A cognitive semiotics approach to deviation as a foregrounding device
A Chesnokova, W van Peer
Versus 45 (1), 5-22, 2016
7*2016
Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських перекладах у зіставленні із російськими та польскими (на матеріалі романів «Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі Фінна»)
МД Альошина
спец. 10.02. 16 «Перекладознавство». Київ, 2015, 2015
72015
Вища освіта України в умовах розвитку ринкової економіки
НВ Мосьпан
Педагогічний процес: теорія і практика, 145-153, 2013
72013
Using stylistics to teach literature to non-native speakers
A Chesnokova, V Yakuba
by L. Jeffries, D. McIntyre].–Basingstoke: Palgrave Macmillan, 95-108, 2011
72011
Мовні засоби відображення ситуації зміна матримоніального стану в англійській художній прозі ХХ століття (лінгвокогнітивний та комунікативнопрагматичний аспекти)
В Якуба
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «германські мови»/В. Якуба, 2006
72006
Методика навчання усного спонтанного мовлення з використанням творів художньої літератури
ВВ Матвєйченко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02–«Теорія та методика навчання»/ВВ …, 2000
72000
Дейктические маркеры как фактор, влияющий на реализацию категории оценки в тексте (на материале англоязычной прессы и рекламы)
НГ Гуменюк
НГ Гуменюк, 1995
71995
Коммуникативно-функциональные и семантические особенности предложений оценочного типа в современном английском языке (объект оценки-адресат)
ЕИ Федотова
ЕИ Федотова–Киев, 1987
71987
Тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та практиці США (60–90-ті роки ХХ століття)
ОЄ Мілова
ступеня кандидата пед. наук: спец. 13.00. 01 «Загальна педагогіка та історія …, 0
7
Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.)
ЛС Соловей
зі спеціальності 13.00. 01–загальна педагогіка та історія педагогіки, 2011
62011
Методика обучения устной спонтанной речи с использованием произведений художественной литературы (английский язык, начальный этап, языковой факультет высшего учебного заведения …
ВВ Матвейченко
К.: КГЛУ, 2000.–206 с, 2000
62000
Семантическая структура оценки
ЕИ Федотова
Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. наук. та наук …, 1996
61996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20