Ольга Замашкіна
Ольга Замашкіна
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в idgu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Ідеї розвивального навчання молодших школярів у педагогічній спадщині ВО Сухомлинського
Замашкіна
Початкова школа, 2001
122001
Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60–90 рр. ХХ століття) ОД Замашкіна -
ОД Замашкіна
42005
Ідеї розвивального навчання в історико-педагогічному доробку вітчизняних дослідників першої третини ХХ ст
ОД Замашкіна
- Педагогіка і психологія,, 2007
32007
Ушинський про взаємозв'язок навчання і розвитку молодших школярів
О Замашкіна
Початкова школа, 2004
32004
Комплексний підхід щодо соціальної підтримки молодих сімей - -
ОД Замашкіна
Соціальна робота в Україні: теорія і практика,, 2016
12016
Ідеї ВО Сухомлинського на розвивальне навчання дітей -
О Замашкіна
Початкова школа,, 2001
12001
Вплив родини як соціально-психологічного чинника на агресивну поведінку підлітків
О Замашкіна
Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House FABER Ltd, 2019
2019
Особливості навчання англомовного спілкування на уроках за проектною методикою
О Замашкіна
2019
Девіантна поведінка підлітків: узагальнення, класифікація видів поведінкових відхилень
О Замашкіна
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Використання адаптивної фізичної культури і спорту у соціальній адаптації осіб з обмеженими можливостями здоров ‘я
О Замашкіна
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Визначення терміну «булінг» у соціально-психологічній літертурі
О Замашкіна
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Сутність агресії як соціально-педагогічного феномену
ОД Замашкіна
New York, USA: SLOVO\WORD, 2019
2019
Основи соціальної реабілітації: навчально-методичні рекомендації
ОД Замашкіна
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Роль арт-терапевтичної роботи з підлітками, схильними до девіації
ОД Замашкіна
Osaka, Japan: CPN Publishing Group, 2019
2019
Деякі особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників
ОД Замашкіна
Vancouver, Canada: Perfect Publishing, 2019
2019
Соціальна педагогіка в постатях
О Замашкіна
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
2019
Система корекційнопрофілактичних заходів з подолання девіантної поведінки підлітків
OD Zamashkina
Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний …, 2018
2018
Особливості родинного партнерства у вихованні дитини з особливими освітніми потребами
О Замашкіна
Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018
2018
Історія соціальної роботи: навчально-методичні рекомендації на допомогу бакалаврам і магістрантам вищих закладів освіти (за спеціальністю 231 Соціальна робота)
ОД Замашкіна
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018
2018
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Н Безлюдна, О Біда, О Замашкіна, В Кириліва, О Кондратюк, ...
Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет науково-технічною радою …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20