Путренко Віктор Валентинович, Viktor Putrenko, Путренко В.В.
Путренко Віктор Валентинович, Viktor Putrenko, Путренко В.В.
World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development, Igor Sikorsky KPI
Verified email at wdc.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз сталого розвитку–глобальний і регіональний контексти. У 2 ч. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз
МЗ Згуровський, ОА Акімова, АО Болдак, ПЛ Вавулін, ІМ Джигирей, ...
Міжнар. рада з науки (ICSU).–К.: НТУУ «КПІ», 2009.–200 с, 2009
502009
Математико-картографічне моделювання електоральної ситуації в Україні
ДО Ляшенко, ВВ Путренко
Часопис картографії, 86-95, 2011
72011
Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти
ОГ Голубцов, ВВ Путренко, ВМ Чехній, ЮМ Фаріон
Географія та туризм, 141-153, 2010
52010
Геоінформаційна система Гідровузли України–важливий елемент підтримки управлінських процедур
ВВ Путренко, ДЕ Бенатов, ДВ Стефанишин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 46-53, 2016
42016
Кластеризація геопросторових даних при інтелектуальному аналізі
ВВ Путренко, ІГ Красовська
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 45-52, 2015
42015
Особливості територіальної організації системи ресурсозбереження на регіональному рівні
ВВ Путренко
Український географічний журнал, 19-24, 2009
42009
Системні основи інтелектуального аналізу геопросторових даних
ВВ Путренко, ВВ Путренко
Політехніка, 2015
32015
Застосування інструментарію геоінформаційного моделювання для інтелектуального аналізу даних пожежної небезпеки
V Putrenko, N Pashynska
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
22017
Data mining of the risk of natural fires based on geoinformation technologies
ВВ Путренко
Technology audit and production reserves 4 (3 (30)), 67-72, 2016
22016
Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природних пожеж на основі геоінформаційних технологій
ВВ Путренко
Технологический аудит и резервы производства, 67-72, 2016
22016
A geoinformation system of “the hydrocomplexes of Ukraine” as an important part in supporting managerial decisions
ВВ Путренко, ДЕ Бенатов
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3 (79)), 46-53, 2016
22016
Персональный атлас министра по чрезвычайным ситуациям в Украине
ВС Чабанюк, ВВ Путренко
DISKUSSIONSBEITRÄGE ZUR KARTOSEMIOTIK UND ZUR THEORIE DER KARTOGRAPHIE, 14, 2012
22012
Базы данных тематического картографирования в составе инфраструктур пространственных данных
ВВ Путренко
Материалы IX научной конференции по тематической картографии 1, 56-59, 2010
22010
РЕгІОНАльНИй МОНІТОРИНг СТАНУ РОСлИННОСТІ З ВИКОРИСТАННяМ МЕТОдІВ ІНТЕлЕКТУАльНОгО АНАлІЗУ дАНИх
ВВ Путренко, НМ Пашинська
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 42019112, 2019
12019
Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень
ВВ Путренко, СЮ Назаренко, НМ Пашинська
Містобудування та територіальне планування, 750-760, 2018
12018
Геопростровий аналіз та візуалізація даних про військову конфліктогенність
ВВ Путренко, АВ Пархоменко
Містобудування та територіальне планування, 326-332, 2017
12017
Інтелектуальний аналіз земного покриву території україни на основі даних Globeland 30
ВВ Путренко, НМ Пашинська
КНУБА, 2017
12017
Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування
ВВ Путренко, НМ Пашинська, СЮ Назаренко
Часопис картографії, 89-98, 2016
12016
Визначення якості повітря на основі інтелектуального аналізу даних дистанційного зондування
ВВ Путренко, СЮ Назаренко
Математичне моделювання в економіці, 2016
12016
Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних
ЛМ Даценко, М Говоров, ВВ Путренко, НМ Пашинська
Вісник геодезії та картографії, 46-52, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20