В. Ю.  Підгурська
В. Ю. Підгурська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, ННІ педагогіки, кафедра лінгвометодики та
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Мовнокомунікативні вміння як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкових класів
ВЮ Підгурська, ТВ Поліщук
Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за …, 2013
22013
Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода
ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2013
22013
Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови та методики її викладання у початкових класах
ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 142-145, 2009
22009
Формування термінологічного словника у майбутніх учителів початкових класів на українськомовних дисциплінах
ВЮ Підгурська
Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в …, 2015
12015
Аналіз типових мовних помилок у мовленні майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Українська мова й література в школі, 39-44, 2013
12013
Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики
ВЮ Підгурська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
12011
Виховання національно-мовної особистості студента на матеріалі курсу української ділової мови
НД Охріменко, ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 106-109, 2005
12005
Виховання учнів початкової школи засобами народознавства
НД Охріменко, ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 198-201, 2005
12005
Культура мовлення у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Eastern European Studies: Economics, Education And Law. International …, 2018
2018
Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та …, 2018
2018
Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська, ІВ Голубовська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 63-68, 2018
2018
Організація тренінгових занять у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий …, 2018
2018
Тренінгові форми навчання як засіб формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи: збірник …, 2018
2018
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»
В Підгурська
Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного …, 2017
2017
Формування мовної культури майбутніх фахівців на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 38-42, 2017
2017
Удосконалення орфоепічних умінь студентів на заняттях з" Української мови (за професійним спрямуванням)"
ВЮ Підгурська
Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій …, 2017
2017
Удосконалення культури мовлення майбутніх учителів початкових класів шляхом засвоєння норм літературної мови
ВЮ Підгурська
Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика …, 2017
2017
Використання тренінгових форм навчання у процесі формування професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia" Stav, problémy a perspektívy …, 2016
2016
Формування культури професійного мовлення студентів засобами вправ та завдань на переклад
ВЮ Підгурська
Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами …, 2016
2016
Теоретичний аналіз організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за рубежем
ВЮ Підгурська
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20