В. Ю.  Підгурська
В. Ю. Підгурська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, ННІ педагогіки, кафедра лінгвометодики та
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови та методики її викладання у початкових класах
ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 142-145, 2009
32009
Мовнокомунікативні вміння як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкових класів
ВЮ Підгурська, ТВ Поліщук
Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за …, 2013
22013
Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода
ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-8, 2013
22013
Удосконалення культури мовлення майбутніх учителів початкових класів шляхом засвоєння норм літературної мови
ВЮ Підгурська
Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика …, 2017
12017
Формування термінологічного словника у майбутніх учителів початкових класів на українськомовних дисциплінах
ВЮ Підгурська
Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в …, 2015
12015
Аналіз типових мовних помилок у мовленні майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Українська мова й література в школі, 39-44, 2013
12013
Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики
ВЮ Підгурська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
12011
Виховання національно-мовної особистості студента на матеріалі курсу української ділової мови
НД Охріменко, ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 106-109, 2005
12005
Виховання учнів початкової школи засобами народознавства
НД Охріменко, ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 198-201, 2005
12005
Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни" Українська мова (за професійним спрямуванням)"
ВЮ Підгурська, ІВ Голубовська
Український педагогічний журнал, 100-106, 2019
2019
Культура мовлення у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Eastern European Studies: Economics, Education And Law. International …, 2018
2018
Патріотичне виховання здобувачів освіти як психолого-педагогічна проблема
В Підгурська
2018
Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та …, 2018
2018
Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська, ІВ Голубовська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 63-68, 2018
2018
Організація тренінгових занять у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий …, 2018
2018
Тренінгові форми навчання як засіб формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи: збірник …, 2018
2018
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»
В Підгурська
Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного …, 2017
2017
Формування мовної культури майбутніх фахівців на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)
ІВ Голубовська, ВЮ Підгурська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 38-42, 2017
2017
Удосконалення орфоепічних умінь студентів на заняттях з" Української мови (за професійним спрямуванням)"
ВЮ Підгурська
Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій …, 2017
2017
Використання тренінгових форм навчання у процесі формування професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів
ВЮ Підгурська
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia" Stav, problémy a perspektívy …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20