Марина Євгенівна Василенко/ Maryna Yevhenivna Vasylenko
Марина Євгенівна Василенко/ Maryna Yevhenivna Vasylenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Свобода договору, обмежена публічним порядком та моральними засадами суспільства, у континентальному цивільному законодавстві
МЄ Василенко
Порівняльно-аналітичне право, 63-68, 2014
62014
Структурогенез професійних особливостей юридичного консультування
МЄ Василенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
52013
Підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності в аудиторній роботі
МЄ Василенко
32014
Професійна підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності як педагогічна проблема
МЄ Василенко
Педагогічний альманах, 98-103, 2011
32011
Щодо правової цінності категорії «моральні засади суспільства»
МЄ Василенко
Форум права.-2015.-№ 3.-С. 21-26., 2015
22015
Щодо правової цінності категорії «моральні засади суспільства»
МЄ Василенко
Форум права.-2015.-№ 3.-С. 21-26., 2015
22015
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
МЄ Василенко
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ΦІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ, 13, 0
2
Структура готовності студентів до професійної діяльності: педагогічний аналіз
МЄ Василенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
12013
Структурування та діагностика готовності студентів-правників до консультативної діяльності
МЄ Василенко
Педагогіка та психологія, 75-85, 2012
12012
Професійна комунікативна компетентність майбутнього правника: лінгвістична проекція
МЄ Василенко
Видавництво СумДУ, 2011
12011
Консультативна діяльність як проблема фахової підготовки майбутніх юристів
МЄ Василенко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Зб …, 2011
12011
Description of content evaluation criteria of future lawyers for legal advice
M Vasylenko
Vіжнародна науково-практична конференція « 25 років становлення Сумської …, 2020
2020
Системно-структурний підхід до професіографічного аналізу юридичної праці
МЄ Василенко
// Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду …, 2019
2019
Право громадян на інформацію: підзвітність і прозорість влади
МЄ Василенко
2019
Категорія «правові засади» в методологічній концепції юридичних понятійних утворень
M Vasilenko, V Tkacenko
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 31 (3-1), 5-8, 2018
2018
Юридико-інформаційні та професійні компетентності як передумови фахової підготовки майбутніх правників
МЄ Василенко
Інформаційні технології в культурі, мистецтві,освіті, науці, економіці та …, 2018
2018
Еnsuring mechanism of guarantee
МЄ Василенко
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2018
2018
Правоохорона в системі юридичних засобів забезпечення прав людини
МЄ Василенко
Міжнародна науково-практична конференція : Сучасні проблеми правового …, 2018
2018
Професійно-ціннісні орієнтації як детермінанта службової поведінки співробітників правоохоронних органів
МЄ Василенко
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст …, 2017
2017
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ СВОБОДЫ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПОРЯДКОМ И МОРАЛЬНЫМИ ОСНОВАМИ ОБЩЕСТВА
МЕ Василенко
ББК 65.34. 13 (2Рос–4Кем), 267, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20