Олена Валеріївна Листопад
Олена Валеріївна Листопад
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Ідеї реформаторськоїпедагогіки в діяльності приватних початковихта середніх шкіл Харківської губернії (1890-1917 рр.) Дис... к. п. н
ОВ Перетятько
Сумський державний педагогічний університет ім. АС Макаренка, 2001
142001
Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку
ОВ Листопад
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
62011
Развитие инклюзивного образования в Украине
ОВ Листопад
Вектор науки ТГУ, 171-174, 2013
32013
Освіта в стратегічних завданнях інноваційного розвитку Канади
ОВ Листопад
Редакційна колегія, 70, 2011
22011
Тенденції розвитку інформаційної освіти в умовах переходу до інноваційної моделі
ОВ Листопад
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії
О Листопад
Вища освіта України, 88, 2011
12011
Соціальні технології інноваційного розвитку освіти: етнізація корінних народів Канади
ОВ Листопад
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
12010
Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти
ОВ Шаповалова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
2016
Вітчизняна реформологія та формування стратегії освітніх змін
ОВ Листопад
2015
Зарубіжні теорії менеджменту освітніх інновацій
О Листопад
Порівняльно-педагогічні студії, 2013
2013
Теорія людського капіталу й інноваційний розвиток освіти
ОВ Листопад
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
2012
Теорія освітніх змін у контексті інноваційного розвитку
ОВ Листопад
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
2011
СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
ОВ Листопад
ББК 88я5+ 74я5 Н 34, 126, 2011
2011
Аналітичне дослідження та підходи до вирішення задач прийняття рішень віртуальних підприємств
ЛА Тимашова, ОП Листопад
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, 2010
2010
Редакційна колегія
ОВ Лобова, ТО Лоза, ТБ Тарасова, ОВ Листопад
ǽȓȒȎȑȜȑȳȥțȳ țȎȡȘȖ: ȠȓȜȞȳȭ, ȳȟȠȜȞȳȭ, ȳțțȜȐȎȤȳȗțȳ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴ, 2, 2010
2010
Венчурні фонди як форма фінансування інноваційних освітніх проектів
ОВ Листопад
2010
Теорія і практика освітніх інновацій у контексті проектно-дослідницького підходу
О Листопад
Порівняльно-педагогічні студії, 2010
2010
Інноваційний освітній заклад як суб’єкт інноваційного розвитку
ОВ Листопад
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 117-120, 2010
2010
Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід
ОВ Листопад
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 101-109, 2010
2010
Організаційно-економічні методи управління формуванням інформаційного капіталу великого машинобудівного підприємства
ОП Листопад
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20