Олена Валеріївна Листопад
Олена Валеріївна Листопад
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідеї реформаторськоїпедагогіки в діяльності приватних початковихта середніх шкіл Харківської губернії (1890-1917 рр.) Дис... к. п. н
ОВ Перетятько
Сумський державний педагогічний університет ім. АС Макаренка, 2001
142001
Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку
ОВ Листопад
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
72011
Развитие инклюзивного образования в Украине
ОВ Листопад
Вектор науки ТГУ, 171-174, 2013
42013
Теорія людського капіталу й інноваційний розвиток освіти
ОВ Листопад
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
22012
Інноваційний розвиток освіти й освітні інновації: понятійно-термінологічний аналіз проблеми/Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: методологічні …
ОВ Листопад
Суми: Видавництво “МакДен, 43-60, 2011
22011
Освіта в стратегічних завданнях інноваційного розвитку Канади
ОВ Листопад
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2011
22011
Тенденції розвитку інформаційної освіти в умовах переходу до інноваційної моделі
ОВ Листопад
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії
О Листопад
Вища освіта України, 88, 2011
12011
Соціальні технології інноваційного розвитку освіти: етнізація корінних народів Канади
ОВ Листопад
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
12010
Роль громадсько-педагогічного партнерства в інноваційному розвитку середньої школи США
ОВ Листопад
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
12009
Розвиток креативності студентів при вивченні навчальної дисципліни Нові інформаційні технології в дошкільній освіті
ОВ Листопад
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
2018
Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти
ОВ Шаповалова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
2016
Вітчизняна реформологія та формування стратегії освітніх змін
ОВ Листопад
2015
Зарубіжні теорії менеджменту освітніх інновацій
О Листопад
Studies in Comparative Education, 2013
2013
Інноваційне лідерство в контексті зарубіжних моделей керівництва
ОВ Листопад
Педагогічний дискурс, 179-183, 2012
2012
Редакційна колегія
ЛВ Корж-Усенко, ОВ Листопад, МА Бойченко
2011
Теорія освітніх змін у контексті інноваційного розвитку
ОВ Листопад
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
2011
СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
ОВ Листопад
ББК 88я5+ 74я5 Н 34, 126, 2011
2011
Аналітичне дослідження та підходи до вирішення задач прийняття рішень віртуальних підприємств
ЛА Тимашова, ОП Листопад
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, 2010
2010
Редакційна колегія
ОВ Лобова, ТО Лоза, ТБ Тарасова, ОВ Листопад
ǽȓȒȎȑȜȑȳȥțȳ țȎȡȘȖ: ȠȓȜȞȳȭ, ȳȟȠȜȞȳȭ, ȳțțȜȐȎȤȳȗțȳ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴ, 2, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20