Володимир Скіцько
Title
Cited by
Cited by
Year
Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього
ВІ Скіцько
Інвестиції: практика та досвід, 33-40, 2016
29*2016
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу
ВІ Скіцько
Бізнес Інформ, 309-314, 2014
192014
Математичні моделі та методи ринкової економіки
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова, ОВ Ткач, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2014
182014
Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 246-253, 2013
172013
Оцінка ризику методом Value-at-Risk
ВІ Скіцько
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ…, 2005
152005
Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Фінанси України, 127-133, 2006
112006
E-logistics and M-logistics in information economy
V Skitsko
Logforum 12 (1), 7-16, 2016
62016
Логістика в індустрії 4.0
ВІ Скіцько
Економіка та держава, 28-33, 2016
62016
Risk management in electronic logistics
VV Vitlinskyy, VI Skitsko
Актуальні проблеми економіки, 374-384, 2014
52014
Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі
ВВ Вітлінський, ГВ Мельник, ВІ Скіцько
Бізнес Інформ, 82-87, 2014
52014
Risks of Mergers and Acquisitions Processes
V Skitsko, O Huzenko
Business Inform, 260–267, 2017
42017
Ризики в Індустрії 4.0
В Скіцько, В Вітлінський
Вісник Черкаського Університету. Серія: Економічні науки, 17-26, 2016
4*2016
Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики
ВІ Скіцько
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя…, 2015
42015
Моделювання вибору напряму інтернет-реклами
В Скіцько, В Антонюк, А Бозова
Економіка: реалії часу, 164-169, 2014
4*2014
Прогнозирование кредитного риска предприятия с использованием И-технологий
В Скицко, В Витлинский
Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды…, 2010
4*2010
Синергія цифрових технологій в логістичних системах
ВІ Скіцько
Інвестиції: практика та досвід, 18-24, 2018
32018
Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу
ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 357-362, 2014
32014
Концептуальні положення управління логістичними системами на засадах коеволюції та рефлективності
ВІ Скіцько
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 117-132, 2013
32013
Інтернет-магазин як логістична система.
ВІ Скіцько
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 218-234, 2013
32013
Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Актуальні проблеми економіки, 106-115, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20