Володимир Скіцько / Volodymyr Skitsko
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього
ВІ Скіцько
Інвестиції: практика та досвід, 33-40, 2016
49*2016
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу
ВІ Скіцько
Бізнес Інформ, 309-314, 2014
242014
Математичні моделі та методи ринкової економіки
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова, ОВ Ткач, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
222014
Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 246-253, 2013
222013
Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Фінанси України, 127-133, 2006
172006
Оцінка ризику методом Value-at-Risk
ВІ Скіцько
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2005
152005
E-logistics and M-logistics in information economy
V Skitsko
Logforum 12 (1), 7-16, 2016
92016
Логістика в індустрії 4.0
ВІ Скіцько
Економіка та держава, 28-33, 2016
92016
Ризики в Індустрії 4.0
В Скіцько, В Вітлінський
Вісник Черкаського Університету. Серія: Економічні науки, 17-26, 2016
6*2016
Цифрові технології сучасної логістики та управління ланцюгами поставок
ВІ Скіцько
МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 2 (3), 48-63, 2018
52018
Risk management in electronic logistics
VV Vitlinskyy, VI Skitsko
Актуальні проблеми економіки, 374-384, 2014
52014
Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі
ВВ Вітлінський, ГВ Мельник, ВІ Скіцько
Бізнес Інформ, 82-87, 2014
52014
Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики
ВІ Скіцько
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
42015
Моделювання вибору напряму інтернет-реклами
В Скіцько, В Антонюк, А Бозова
Економіка: реалії часу, 164-169, 2014
4*2014
Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва
ВІ Скіцько
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
42014
Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу
ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 357-362, 2014
42014
Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Актуальні проблеми економіки, 187-201, 2013
42013
Інтернет-магазин як логістична система.
ВІ Скіцько
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 218-234, 2013
42013
Прогнозирование кредитного риска предприятия с использованием И-технологий
В Скицко, В Витлинский
Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды …, 2010
4*2010
Синергія цифрових технологій в логістичних системах
ВІ Скіцько
Інвестиції: практика та досвід, 18-24, 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20