Підписатись
Володимир Скіцько / Volodymyr Skitsko
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього
ВІ Скіцько
Інвестиції: практика та досвід, 33-40, 2016
92*2016
Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 246-253, 2013
442013
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу
ВІ Скіцько
Бізнес Інформ, 309-314, 2014
332014
Математичні моделі та методи ринкової економіки
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова, ОВ Ткач, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
302014
Логістика в індустрії 4.0
ВІ Скіцько
Економіка та держава, 28-33, 2016
222016
Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Фінанси України, 127-133, 2006
182006
Оцінка ризику методом Value-at-Risk
ВІ Скіцько
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2005
152005
Синергія цифрових технологій в логістичних системах
ВІ Скіцько
Інвестиції: практика та досвід, 18-24, 2018
142018
E-logistics and M-logistics in information economy
V Skitsko
Logforum 12 (1), 7-16, 2016
142016
Цифрові технології сучасної логістики та управління ланцюгами поставок
ВІ Скіцько
МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 2 (3), 48-63, 2018
132018
Risks in Industry 4.0
VV Vitlinskyy, VI Skitsko
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic …, 2016
122016
Ризики в Індустрії 4.0
В Скіцько, В Вітлінський
Вісник Черкаського Університету. Серія: Економічні науки, 17-26, 2016
12*2016
CONCEPTUAL GROUNDS OF MODELING AND MANAGING LOGISTICS RISK OF AN ENTERPRISE.
VV Vitlinskyy, VI Skitsko
Problems of Economy, 2013
92013
Tsyfrovi tekhnolohii suchasnoi lohistyky ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Digital technologies in the modern logistics and supply chain management]
V Skitsko
Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii—Marketing and Digital Technologies 2 (3 …, 2018
72018
Ризик-менеджмент ланцюгів постачання в умовах цифрової економіки
В Скіцько, В Вітлінський
Бізнес Інформ, 384–392, 2018
7*2018
Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу
ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 357-362, 2014
72014
Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі
ВВ Вітлінський, ГВ Мельник, ВІ Скіцько
Бізнес Інформ, 82-87, 2014
72014
Solving four-index transportation problem with the use of a genetic algorithm.
VM Skitsko V.
LogForum , 397-408 16 (3), 397-408, 2020
62020
Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики
ВІ Скіцько
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
62015
Risk management in electronic logistics
VV Vitlinskyy, VI Skitsko
Актуальні проблеми економіки, 374-384, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20