Володимир Скіцько
НазваПосиланняРік
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень: навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорт України (лист № 1/11-2561 від 27.02.2012р.). – К.: КНЕУ, 2014. – 506с.
СВІ Вітлінський В.В.
21*2014
Оцінка ризику методом Value-at-Risk
ВІ Скіцько
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2005
152005
Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього
ВІ Скіцько
Інвестиції: практика та досвід, 33-40, 2016
14*2016
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу
ВІ Скіцько
Бізнес Інформ, 309-314, 2014
122014
Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 246-253, 2013
122013
Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Фінанси України, 127-133, 2006
122006
Логістика в індустрії 4.0
ВІ Скіцько
Економіка та держава, 28-33, 2016
42016
Risk management in electronic logistics
VV Vitlinskyy, VI Skitsko
Актуальні проблеми економіки, 374-384, 2014
42014
Концептуальні положення управління логістичними системами на засадах коеволюції та рефлективності
ВІ Скіцько
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 117-132, 2013
42013
Прогнозирование кредитного риска предприятия с использованием И-технологий
В Скицко, В Витлинский
Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды …, 2010
4*2010
Моделювання вибору напряму інтернет-реклами
В Скіцько, В Антонюк, А Бозова
Економіка: реалії часу, 164-169, 2014
3*2014
Інтернет-магазин як логістична система.
ВІ Скіцько
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 218-234, 2013
32013
Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Актуальні проблеми економіки, 106-115, 2011
32011
Використання ланцюгів Маркова для прогнозної оцінки показників кредитної політики підприємства
ВІ Скіцько
Економіка і прогнозування, 144-155, 2009
32009
Risks of Mergers and Acquisitions Processes
V Skitsko, O Huzenko
Business Inform, 260–267, 2017
22017
E-logistics and M-logistics in information economy
V Skitsko
Logforum 12 (1), 7-16, 2016
22016
Моделювання багатоцільових оптимізаційних задач логістики у малому бізнесі
ВІ Скіцько, ЮВ Ігнатова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
22016
Conceptual Aspects of Evaluation of the Company’s E-Logistics Development
V Skitsko
Research in Logistics & Production 5 (5), 481-490, 2015
22015
Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики
ВІ Скіцько
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
22015
Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва
ВІ Скіцько
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20