Вахтанґ Кебуладзе/Vakhtang Kebuladze
Вахтанґ Кебуладзе/Vakhtang Kebuladze
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого
Б Вальденфельс, В Кебуладзе (пер. з нім., післямова)
К.: ППС-2002, 2004
1842004
Феноменологія досвіду
В Кебуладзе
К: Дух і ЛІтера, 280 с., 2011
101*2011
Структури життєсвіту
А Шюц, Т Лукман, В Кебуладзе (пер. з нім. і післямова)
К.: Український Центр духовної культури, 2004
962004
Вступ до феноменології
Б Вальденфельс, ( додатки), В Кебуладзе, М Култаєва
622002
Поняття цілі і системна раціональність: щодо функції цілей у соціальних системах
Н Луман, М Бойченко (пер. з нім.), В Кебуладзе (науковий редактор)
К.: Дух і літера, 336, 2011
462011
Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука
І Кант, В Терлецький (переклад), В Кебуладзе (науковий редактор)
312005
Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична філософія
Т Ренч, В Приходько (перекладач), В Кебуладзе (науковий редактор)
292010
Соціальна структура і особистість
Т Парсонс, В Верлока (пер. з англ.), В Кебуладзе (науковий редактор)
272011
Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід
І Бекешкіна, О Білий, А Єрмоленко, В Кебуладзе, О Кисельова, ...
25*2006
Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття
В Рьод, (пер. з. нім.) Кебуладзе, Култаєва, Терлецький
17*2010
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, О Гомілко, В Кебуладзе, М Мінаков, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
12*2011
Феноменология черного юмора
ВИ Кебуладзе
Докса, 2004
122004
Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти
V Kebuladze
Filosofska Dumka, 51-59, 2013
102013
Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обгрунтування у філософії Густава Шпета
В Кебуладзе
9*2002
Філософія
М Фюрст, Ю Тринкс, В Кебуладзе (переклад з німецької)
8*2018
Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці
В Кебуладзе
Філософія освіти, 2013
72013
Феноменологія допредикативного досвіду
В Кебуладзе
Філософська думка, 24-39, 2011
72011
Чарунки долі
В Кебуладзе
62016
Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні
В Кебуладзе
Інститут філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2009
62009
Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів і як трансцендентальна умова можливості досвіду
В Кебуладзе
Філософська думка 4, 84-91, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20