Вахтанґ Кебуладзе/Vakhtang Kebuladze
Вахтанґ Кебуладзе/Vakhtang Kebuladze
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого
Б Вальденфельс, В Кебуладзе (пер. з нім., післямова)
К.: ППС-2002, 2004
1432004
Феноменологія досвіду
В Кебуладзе
К: Дух і ЛІтера, 280 с., 2011
90*2011
Структури життєсвіту
А Шюц, Т Лукман, В Кебуладзе (пер. з нім. і післямова)
К.: Український Центр духовної культури, 2004
902004
Вступ до феноменології
Б Вальденфельс, ( додатки), В Кебуладзе, М Култаєва
562002
Поняття цілі і системна раціональність: щодо функції цілей у соціальних системах
Н Луман, М Бойченко (пер. з нім.), В Кебуладзе (науковий редактор)
К.: Дух і літера, 336, 2011
372011
Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична філософія
Т Ренч, В Приходько (перекладач), В Кебуладзе (науковий редактор)
252010
Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід
І Бекешкіна, О Білий, А Єрмоленко, В Кебуладзе, О Кисельова, ...
25*2006
Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука
І Кант, В Терлецький (переклад), В Кебуладзе (науковий редактор)
232005
Соціальна структура і особистість
Т Парсонс, В Верлока (пер. з англ.), В Кебуладзе (науковий редактор)
192011
Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття
В Рьод, (пер. з. нім.) Кебуладзе, Култаєва, Терлецький
13*2010
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, О Гомілко, В Кебуладзе, М Мінаков, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
12*2011
Феноменология черного юмора
В Кебуладзе
Докса. Логос i праксис смiху, 71-79, 2004
102004
Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти
V Kebuladze
Filosofska Dumka, 51-59, 2013
92013
Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обгрунтування у філософії Густава Шпета
В Кебуладзе
9*2002
Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці
В Кебуладзе
Філософія освіти, 2013
72013
Феноменологія допредикативного досвіду
В Кебуладзе
Філософська думка, 24-39, 2011
72011
Філософія
М Фюрст, Ю Тринкс, В Кебуладзе (переклад з німецької)
62018
Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні
В Кебуладзе
Інститут філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2009
62009
Понятие субъективного смысла социального действия в феноменологической социологии Альфреда Шюца
ВИ Кебуладзе
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2009
52009
Феноменологія
В Кебуладзе
К.: ППС 2005, 2002
52002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20