Маслов Валентин Іванович
Маслов Валентин Іванович
Інституту педагогіки НАПН України, Почесний академік НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навч. посіб.
ВІ Маслов
Тернопіль: Астон 134, 4, 2007
2042007
Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні 2, 63-66, 2002
832002
Принципи менеджменту в установах освіти
В Маслов, В Шаркунова
Освіта і управління 1 (1), 77-84, 1997
821997
Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні 1, 3-9, 2008
762008
Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. для працівників освіти
ВІ Маслов
К.: УІПКККО, 1996
761996
Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія
ВІ Маслов, ОС Боднар, КВ Гораш
Тернопіль: Крок 320, 41, 2012
572012
Автоматизация теплового проектирования микроэлектронных устройств средствами САПР
ВА Коваль, ДВ Федасюк, ВВ Маслов, ВФ Тарновский
Выща школа, 1988
541988
Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології:[підручник]
МО Носко, ОО Данілов, ВМ Маслов
К.: Вид. дім «Слово, 2011
382011
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, ВІ Маслов
Імідж сучасного педагога 4, 3-8, 2008
372008
Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності
О Матвієнко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 238-244, 2012
342012
Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 2013р., 2013
332013
Психологічна основа моделі компетентності директора школи
ВІ Маслов
Директор школи, ліцею, гімназії, 12, 2003
252003
Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих військових закладів освіти
ВС Маслов
ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної освіти, 1998
251998
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: Монографія
ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов
Київ – Чернівці: Книги – XXІ, 2010. - 460 с., 2010
242010
Принципи ефективного розвитку системи післядипломної освіти
В Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 7-11, 2010
242010
Концептуальні засади побудови змісту і структури орієнтовної моделі функціональної компетентності керівників навчальних закладів
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні 2, 3-10, 2009
202009
Методологічні засади розробки стандартів для формування посадово-функціональної (професійної) компетентності керівних кадрів освіти
Л Ващенко, ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 16-23, 2011
182011
Підвищення рівня рухової активності, як чинник зміцнення здоров’я учнів та студентської молоді
МО Носко, ВП Ляпін, ВМ Сероштан, ВМ Маслов, ЛГ Гришко
172009
та ін. Система інформації та комп’ютерні технології в управлінні школою
ВІ Маслов
К.: ІЗМН, 1996
161996
Основні функції системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
ВІ Маслов
Радянська школа, 62-65, 1987
151987
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20