Подписаться
Кононенко Валерій Петрович, В. Кононенко, V. Kononenko
Кононенко Валерій Петрович, В. Кононенко, V. Kononenko
кафедра міжнародного права та права Європейського Союзу. Державний податковий університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародне право: підручник
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
К.: Знання 631, 2012
1962012
Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини
ВП Кононенко
Київський інститут міжнародних відносин, 2009
362009
Рішення Європейського суду з прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод
В Кононенко
Право України 3, 131-113, 2008
302008
Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика: монографія
ВП Кононенко
232018
Міжнародне право. Навчальний посібник
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
К.: Знання, 631c, 2012
132012
Територіальні суперечки – судові та силові формати вирішення. Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: Монографія
ВП Кононенко, ЛД Тимченко, ММ Антонович, БВ Бабін, ...
Yuri Marchenko, 2014
10*2014
Становление принципа уважения прав человека в международном и национальном праве
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
Российский юридический журнал, 90-99, 2011
82011
Процесуальна реалізація гарантій безпеки України та захисту її інтересів
ЛД Кононенко, Валерій Петрович, Тимченко
Право України, 229-245, 2021
7*2021
Вплив регіональних збройних конфліктів на міжнародну екологічну безпеку
ВП Кононенко, ЛВ Новікова
Альманах міжнародного права 24, 214-221, 2020
72020
Становление международного судебного процесса
ВП Кононенко
Российский юридический журнал, 21-25, 2013
72013
Mizhnarodne pravo: pidruchnyk
LD Tymchenko, VP Kononenko
Kyiv: Znannia [in Ukrainian], 2012
72012
The legitimacy of acquisition of state territory
L Tymchenko, V Kononenko
Juridical Tribune Journal= Tribuna Juridica 10 (1), 149-161, 2020
62020
Правовий менталітет українського суспільства як фактор правотворчості
ВП Кононенко, ДВ Ліпський, ВП Плавич, СМ Гусаров, НА Гураленко, ...
62018
Доказування в міжнародному суді ООН
ВП Кононенко
Правова держава, 176-182, 2018
62018
Mizhnarodne pravo
LD Tymchenko, VP Kononenko
Kyiv: Znannia 631, 2012
62012
Судебный прецедент в международном и национальном праве: монографія
ВП Кононенко
О.: Фенікс, 2013
52013
Особливості застосування практики Європейського суду з прав людини
ВП Кононенко
Теорія і практика правознавства: Електронне наукове фахове видання, 2011
52011
Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору
В Кононенко
Публічне право, 194-202, 2011
52011
Обычно-правовая природа прецедентного характера решений Европейского суда по правам человека
ВП Кононенко
Харьков: Право, 2008
52008
Політика міжнародних організацій з питань інформаційної безпеки
ВП Кононенко, ЛВ Новікова, ПО Копицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право 65 …, 2021
42021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20