Подписаться
Кононенко Валерий Петрович, Кононенко Валерій Петрович, В. Кононенко, V. Kononenko
Кононенко Валерий Петрович, Кононенко Валерій Петрович, В. Кононенко, V. Kononenko
кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Харківського національного
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародне право: підручник
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
К.: Знання 631, 2012
1842012
Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини
ВП Кононенко
Київський інститут міжнародних відносин, 2009
362009
Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини
ВП Кононенко
Анотація до дис. канд. наук 12 (11), 2009
362009
Рішення Європейського суду з прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод
В Кононенко
Право України 3, 131-113, 2008
302008
Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика: монографія
ВП Кононенко
192018
Міжнародне право. Навчальний посібник
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
К.: Знання, 631c, 2012
112012
Територіальні суперечки – судові та силові формати вирішення. Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: Монографія
ВП Кононенко, ЛД Тимченко, ММ Антонович, БВ Бабін, ...
Yuri Marchenko, 2014
9*2014
Mizhnarodne pravo [International law]
LD Tymchenko, VP Kononenko
Kyiv: Znannia 631, 2012
72012
Становление принципа уважения прав человека в международном и национальном праве
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
Российский юридический журнал, 90-99, 2011
72011
The legitimacy of acquisition of state territory
L Tymchenko, V Kononenko
Juridical Tribune Journal= Tribuna Juridica 10 (1), 149-161, 2020
62020
Вплив регіональних збройних конфліктів на міжнародну екологічну безпеку
ВП Кононенко, ЛВ Новікова
Альманах міжнародного права 24, 214-221, 2020
62020
Доказування в міжнародному суді ООН
ВП Кононенко
Правова держава, 176-182, 2018
62018
Становление международного судебного процесса
ВП Кононенко
Российский юридический журнал, 21-25, 2013
62013
Mizhnarodne pravo: pidruchnyk
LD Tymchenko, VP Kononenko
Kyiv: Znannia [in Ukrainian], 2012
62012
Судебный прецедент в международном и национальном праве: монографія
ВП Кононенко
О.: Фенікс, 2013
52013
Особливості застосування практики Європейського суду з прав людини
ВП Кононенко
Теорія і практика правознавства: Електронне наукове фахове видання, 2011
52011
Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору
В Кононенко
Публічне право, 194-202, 2011
52011
Особливості застосування практики Європейського суду з прав людини
ВП Кононенко
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 54-54, 2011
52011
Обычно-правовая природа прецедентного характера решений Европейского суда по правам человека
ВП Кононенко
Харьков: Право, 2008
52008
Політика міжнародних організацій з питань інформаційної безпеки
ВП Кононенко, ЛВ Новікова, ПО Копицька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право 65 …, 2021
42021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20