Кухарська | Kukharska | Кухарская | Головач Наталія
Кухарська | Kukharska | Кухарская | Головач Наталія
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загрози безпеці дітей у соціальних мережах
НП Кухарська, ВМ Кухарський
Безпека інформації 20 (2), 169-175, 2014
152014
Стабілізація розв’язків задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле отриманих засобами методу скінченних елементів
ВМ Кухарський, ЯГ Савула, НП Головач
Моделювання та інформаційні технології, 3-4, 2002
62002
ANALYSIS OF STEGANOGRAPHY RANDOM INTERVALS METHOD
N Kukharska
Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 2016
52016
Метод декомпозиції області та комбінований скінчено-гранично-елементний аналіз задач пружності
НП Головач, ІІ Дияк
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 115-117, 2000
52000
Embedding of the hidden information with the use of Discrete Fourier Transform
AE Lagun, NP Kukharska
4*2017
Program implementation of algorithms of hiding of information by methods of a random interval
N Kukharska
Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 2018
32018
Кіберсквотинг–доменне рейдерство
Ю Кордунова, НП Кухарська
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2017
32017
Вплив соціальних мереж на корпоративну інформаційну та економічну безпеку
НП Кухарська, ВМ Кухарський
Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" 741, 214-217, 2012
32012
Числовий аналіз задач теплопровідності прямим методом граничних елементів
НП Кухарська, ІІ Дияк
Математичні методи та фізико-механічні поля 48 (3), 157-161, 2005
3*2005
The Steganographic Approach to Data Protection Using Arnold Algorithm and the Pixel-Value Differencing Method
N Kukharska, A Lagun, O Polotai
IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP …, 2020
22020
Розробка політики інформаційної безпеки комп'ютерного контрою знань
НП Кухарська
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 34-39, 2017
2*2017
Оцінка інформаційного середовища вищих навчальних закладів та аналіз загроз його безпеці
НП Кухарська, АЕ Лагун
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015
22015
Аналіз методів текстової стеганографії
НП Кухарська, ОЛ Крижановська
ЛДУ БЖД, 2015
22015
IRBC–the interconnection of the processes of information security management and the continuity of the activities of organizations
N Kukharska
I International Sci.-Tech. conf. Information security in modern society, 35-37, 2014
22014
УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
НП Кухарская, ВМ Кухарский
Безпека iнформацii 20 (2), 169-175, 2014
22014
Фізико-математичне моделювання процесів тепломасоперенесення в середовищах із включеними тонкими шарами
ВМ Кухарський, ЯГ Савула, НП Кухарська, ТІ Мандзак
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 145-152, 2006
22006
Гібридні гранично-скінченно-елементні апроксимації для моделювання процесів термопружності
НП Головач
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН …, 2000
2*2000
Алгоритм обчислення температурних деформацій у задачі термопружності ПМГЕ
НП Головач, ІІ Дияк
Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична, 59-62, 1998
21998
Прямий метод граничних елементів чисельного розв’язування задачі термопружності
НП Головач, ІІ Дияк
Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична, 57-62, 1996
21996
Чисельне дослідження задачі теплопровідності прямим методом граничних елементів
НП Головач, ІІ Дияк
Вісник Львів. ун-ту. Сер мех.-мат., 46-52, 1993
21993
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20