Follow
Ходаківський Олексій, Khodakivskyi Oleksii
Ходаківський Олексій, Khodakivskyi Oleksii
Український державний університет залізничного транспорту,
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління бізнес-процесами підприємства
ОМ Ходаківський
Агросвіт, 60-64, 2017
252017
Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями
ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, ОМ Ходаківський
навч. посіб./ОВ Лаврухін, ПВ Долгополов, ВВ Петрушов, О. М. Ходаківський.–Х …, 2011
142011
Дослідження особливостей інформатизації залізничного транспорту
МІ Данько, ОМ Ходаківський, ТА Серебринська, ММ Кілович, ...
МІ Данько, ОМ Ходаківський, ТА Серебринська, ММ Кілович, ВМ, 2010
72010
До питань підвищення ефективності перевезення вантажів
МІ Данько, АО Поляков, ОМ Ходаківський
Зб. наук. праць/УкрДАЗТ, 72-78, 2004
62004
Постановка проблеми про управління залізничним транспортом України з точки зору загальної теорії систем
ОМ Ходаківський
Залізничний транспорт України 1, 55-57, 2010
52010
Сучасні техніко-технологічні особливості організації перевезень вантажів у великотонажних контейнерах
МІ Данько
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 3-8, 2006
52006
Модель прийняття рішень у частині функціонування і розвитку залізничної транспортної системи на основі концепції «Восьминога»
МІ Данько, ОМ Ходаківський, ВІ Бабич, МВ Кметюк, ІА Молочко, ...
Українська державна академія залізничного транспорту, 2013
32013
Моделювання процесу взаємодії перевізників багажу і вантажобагажу залізничної та автомобільної транспортних систем на основі моделі Лотки-Вольтера
ОМ Ходаківський
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 13-20, 2012
22012
Дослідження роботи південної та північної сортувальних систем станції Основа на основі сучасних програмних засобів
ОМ Ходаківський, ДВ Шумик, СД Бронза, КС Кирпиченко
Інформаційнокеруючі системи на транспорті, 18-23, 2010
22010
Графо-аналітична модель обігу вагонів країн СНД та Балтії по відношенню до контейнерного терміналу
МІ Данько, ОМ Ходаківський
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 5-13, 2006
22006
Збірник наукових праць
СС Волков, ЄС Альошинський, КВ Головастікова, НС Лихачова, ...
2
Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом
МІ Данько, АО Каграманян, ВМ Запара, АМ Котенко, ММ Кузнецов, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2015
12015
Удосконалення залізничної пасажирської системи в умовах використання інтернету
ОМ Ходаківський, СА Савельєв, БР Бондаренко, ОГ Драгіцин, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
12014
Огляд закордонних наукових розробок і практичного досвіду функціонування та розвинення транспортних систем
МІ Данько, ОМ Ходаківський, БР Бондаренко, ОГ Драгіцин, ОО Лапко, ...
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 10-14, 2013
12013
Модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного логістичного центру Укрзалізниці
ОМ Ходаківський
Українська державна академія залізничного транспорту, 2013
12013
Дослідження функціонування пасажирської станції на основі теорії систем
ОМ Ходаківський, ОМ Огар, ТЮ Калашнікова, ЮВ Хоменко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2009
12009
Дослідження особливостей функціонування елементів сортувальної станції на основі теорії масового обслуговування
ОМ Ходаківський, ОМ Огар, ДВ Константінов, ВВ Антошка, БГ Рудич
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 43-46, 2009
12009
НАУКОВІ ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ ПО УПРАВЛІННЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ У РЕЙКОБУСАХ.
МІ Данько, ОМ Ходаківський
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 65-69, 2007
12007
Удосконалення технології інтермодальних перевезень в умовах ресурсозберігаючого використання іновагонів
ОМ Ходаківський, АН Ходаковский
Українська державна академія залізничного транспорту, 2006
12006
Дослідження можливості використання штучного інтелекту при інформатизації процесу інтероперабельності міжнародних перевезень
ЄВ Ходаківська, ОМ Ходаківський
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20