Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Етикет в просторі практичної філософії
ОП Проценко
Харків: ХНУ, 2002
202002
Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування
ОП Проценко
ступеня канд. філ. наук: спец. 09.00. 07 «Логіка»/ОП Проценко.–Київ, 2004.–33 с, 2004
112004
Досвід та проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні: філософсько-правовий аспект
ЛА Касинюк
Гуманітарний часопис, 48-55, 2016
82016
Соціальна відповідальність та індивідуальна свобода в аксіосфері сучасного інформаційного суспільства
ЯМ Кунденко, ОІ Гаплевська
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2016
62016
Монеты хана Ибрахима
РЮ Рева, АА Казаров, ЮВ Зайончковский
Труды Государственного Эрмитажа. Материалы и исследования Отдела нумизматики …, 2014
62014
Бизнес-ритуал в социальном пространстве современного общества
ОП Проценко, ВА Копылов, АФ Проценко
Гуманітарний часопис, 5-15, 2006
52006
Особливості обрядів та звичаїв Слобожанщини (XVIII–XIX ст.)
МЗ Бердута, ОМ Солошенко
Зб. наук. праць ХІСП.–2001.–Вип 6, 19-25, 2001
52001
Повседневность как реалия культурной действительности
ЯН Кунденко
Дис. канд. философ. н, 1998
51998
Основи конституційного права України
ЛА Касинюк
Х.: Одісей, 14, 1997
51997
Ідентичність суб’єкта як прояв множинності в просторі екранних агонів
НА Яровицька
Гуманітарний часопис, 52-56, 2011
42011
Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в ІІ половині ХІХ ст
ОМ Солошенко
Автореферат дисертації… канд. істор. наук, 1997
41997
Джучид Бек-Булат по данным письменных и нумизматических источников
ЮВ Зайончковский
Золотоордынское обозрение, 2016
32016
Правова культура як один із показників розвитку суспільства
ЛА Касинюк
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
32013
Серебряные монеты джучидского хана Мухаммада бен Тимура с именем Махмуд на реверсе
ЮВ Зайончковский
Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology, 159-164, 2013
32013
Серебряные данги Тимур-Кутлуга, битые на монетном дворе Азак ал-Махруса
ЮВ Зайончковский, ПН Петров, ЛБ Добромыслов, АО Брагин
Нумизматика Золотой Орды, 76-91, 2013
32013
Севский денежно-вещевой клад второй половины XIV в
АА Казаров, ВВ Зайочонковский, ВВ Зайцев
СНВЕ, 2012
32012
Громадсько-політичне життя УСРР та РСФРР в першій половині 20-х рр.. ХХ століття (на матеріалах Харківської та Воронезької губернії: порівняльний аналіз): Автореферат дис …
ТВ Арзуманова
Харків, 2005
32005
География: Учебное пособие для школьников, абитуриентов и студентов
АВ Гончаренко, ЮВ Зайончковський
Х.: Парус, 2005
32005
Модуси етикету: добро, краса, користь
ОП Проценко
Харків, 1994
31994
Ідея долі: есхатологічні обрії гностичної думки
ІВ Бредун, КЛ В.
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal …, 2017
2*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20