Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Етикет в просторі практичної філософії
ОП Проценко
Харків: ХНУ, 2002
172002
Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування
ОП Проценко
Проценко ОП–К.: Вища шк, 2004
102004
Соціальна відповідальність та індивідуальна свобода в аксіосфері сучасного інформаційного суспільства
ЯМ Кунденко, ОІ Гаплевська
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2016
62016
Досвід та проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні: філософсько-правовий аспект
ЛА Касинюк
Гуманітарний часопис, 48-55, 2016
52016
Повседневность как реалия культурной действительности
ЯН Кунденко
Дис. канд. философ. н, 1998
51998
Основи конституційного права України
ЛА Касинюк
Х.: Одісей, 14, 1997
51997
Ідентичність суб’єкта як прояв множинності в просторі екранних агонів
НА Яровицька
Гуманітарний часопис, 52-56, 2011
42011
Бизнес-ритуал в социальном пространстве современного общества
ОП Проценко, ВА Копылов, АФ Проценко
Гуманітарний часопис, 5-15, 2006
42006
Особливості обрядів та звичаїв Слобожанщини (XVIII–XIX ст.)
МЗ Бердута, ОМ Солошенко
Зб. наук. праць ХІСП.–2001.–Вип 6, 19-25, 2001
42001
Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в ІІ половині ХІХ ст
ОМ Солошенко
Автореферат дисертації… канд. істор. наук, 1997
41997
Серебряные монеты джучидского хана Мухаммада бен Тимура с именем Махмуд на реверсе
ЮВ Зайончковский
Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology, 159-164, 2013
32013
Громадсько-політичне життя УСРР та РСФРР в першій половині 20-х рр.. ХХ століття (на матеріалах Харківської та Воронезької губернії: порівняльний аналіз): Автореферат дис …
ТВ Арзуманова
Харків, 2005
32005
География: Учебное пособие для школьников, абитуриентов и студентов
АВ Гончаренко, ЮВ Зайончковський
Х.: Парус, 2005
32005
Модуси етикету: добро, краса, користь
ОП Проценко
Харків, 1994
31994
Ідея долі: есхатологічні обрії гностичної думки
ІВ Бредун, КЛ В.
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal …, 2017
2*2017
Монеты хана Ибрахима
РЮ Рева, АА Казаров, ЮВ Зайончковский
Труды Государственного Эрмитажа. Материалы и исследования Отдела нумизматики …, 2014
22014
Використання методології усної історії в організації наукової роботи студентів з проблематики Великої Вітчизняної війни в межах курсу історія України в технічному внз
ТВ Арзуманова, ОМ Солошенко
22013
Генуэзская надчеканка «законный» на дангах Золотой Орды и Крыма
АЛ Пономарев, ЮВ Зайончковский
Нумизматические чтения, 70, 2013
22013
Серебряные данги Тимур-Кутлуга, битые на монетном дворе Азак ал-Махруса
ЮВ Зайончковский, ПН Петров, ЛБ Добромыслов, АО Брагин
Нумизматика Золотой Орды, 76-91, 2013
22013
Севский денежно-вещевой клад второй половины XIV в
АА Казаров, ЮВ Зайончковский, ВВ Зайцев
СНВЕ, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20