Микола Іванів
Микола Іванів
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біопрепарат нового покоління групи Хелафіт у технології вирощування гібридів соняшнику на Півдні України
ОО Домарацький, ОВ Сидякіна, МО Іванів, АВ Добровольський
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2017
62017
Еколого-генетична мінливість врожайності зерна кукурудзи в умовах південного Степу
ВГ Найдьонов, ВГ Найдёнов, МО Іванів, НА Иванив, ОО Нетреба, ...
Кіровоградський інститут АПВ, 2007
42007
Ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення півдня України залежно від гібридного складу та екологічного пункту випробування
СВ Коковіхін, МО Іванів, ОО Нетреба
Бюлетень Інституту зернового господарства, 36-40, 2010
22010
Стан та перспективи виробництва кукурудзи у південному регіоні України
МО Іванів, НА Иванив
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2009
22009
Біометричні показники гібридів кукурудзи та їх зв’язок з урожайністю зерна за різних способів поливу та вологозабезпеченості у посушливому степу України
ОВ Аверчев, МО Іванів, ІВ Михаленко, ЮО Лавриненко
Херсонський державний аграрний університет, 2020
12020
Динаміка наростання надземної маси рослин ярих пшениці та тритикале залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння
ОВ Сидякіна, МО Іванів, ВФ Дворецький
Херсонський державний аграрний університет, 2018
12018
Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи при краплинному способі поливу
ЮО Лавриненко, ВБ Рубан, ІВ Михаленко, МО Іванів
Зрошуване землеробство, 118-120, 2013
12013
Мінливість урожайності гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення залежно від ґрунтово-екологічних умов
МО Іванів
Таврійський науковий вісник, 61-67, 2012
12012
Морфофізіологічні показники гібридів кукурудзи залежно від ґрунтово-екологічного пункту
МО Іванів
Зрошуване землеробство, 86-92, 2012
12012
ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП ФАО НА ПОЛИВНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДНЯ
ВВ Базалій, ВВ Базалий, ЮО Лавриненко, ЮА Лавриненко, МО Іванів, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2010
12010
Статистичне моделювання рентабельності виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях залежно від індексу ефективної продуктивності
ВВ Базалій, ВВ Базалий, ЮО Лавриненко, ЮА Лавриненко, МО Іванів, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2010
12010
Економічна оцінка технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення півдня України залежно від гібридного складу та екологічного пункту
ВВ Базалій, ВВ Базалий, МО Іванів, НА Иванив, СВ Коковіхін, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2010
12010
Урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в ґрунтово-екологічних пунктах Херсонської області
ВВ Базалій, ВВ Базалий, ЮО Лавриненко, ЮА Лавриненко, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2009
12009
Еколого-генетична мінливість урожайності гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах зрошення
ВВ Базалій, ВВ Базалий, ЮО Лавриненко, ЮА Лавриненко, МО Іванів, ...
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. МІ Вавилова, 2009
12009
АДАПТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В ЕКОЛОГІЧНИХ ПУНКТАХ
ВВ Базалій, ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, СЯ Плоткін, МО Іванів
1
Основні концепції реалізації державної політики у сфері земельних відносин в контексті зміни клімату
Т Мацієвич, М Іванів, А Філь
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на …, 2020
2020
Формування врожайності та якості зерна кукурудзи за дії мінеральних добрив та регулятору росту Зеастимулін
ОВ Сидякіна, МО Іванів
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
2020
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ПОЛИВУ ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ У ПОСУШЛИВОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
МО Іванів, ЮО Лавриненко
Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути …, 2020
2020
Вплив фону мінерального живлення та стимулятору росту Зеастимулін на продуктивність зерна кукурудзи в умовах зрошення Півдня України
ОВ Сидякіна, МО Іванів
Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути …, 2020
2020
Вияв і мінливість ознаки «кількість качанів на рослині» у гібридів кукурудзи в умовах зрошення
ТЮ Марченко, ЮО Лавриненко, ПП Забара, МО Іванів
Інститут зрошуваного землеробства, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20