Микола Іванів
Микола Іванів
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"
Підтверджена електронна адреса в ksau.kherson.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біопрепарат нового покоління групи Хелафіт у технології вирощування гібридів соняшнику на Півдні України
ОО Домарацький, ОВ Сидякіна, МО Іванів, АВ Добровольський
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2017
52017
Ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення півдня України залежно від гібридного складу та екологічного пункту випробування
СВ Коковіхін, МО Іванів, ОО Нетреба
Бюлетень Інституту зернового господарства, 36-40, 2010
22010
Еколого-генетична мінливість врожайності зерна кукурудзи в умовах південного Степу
ВГ Найдьонов
Вісник Степу. Науковий вісник.–Випуск 4, 72-75, 0
2
Урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в грунтово-екологічних пунктах Херсонської області
ВВ Базалій
Таврійський науковий вісник.–2009.–Вип 63, 9-14, 0
2
Динаміка наростання надземної маси рослин ярих пшениці та тритикале залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння
ОВ Сидякіна, МО Іванів, ВФ Дворецький
Херсонський державний аграрний університет, 2018
12018
Еколого-генетична мінливість урожайності гібридів кукурудзи на зерно різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України
МО Іванів, ОВ Сидякіна, ВВ Артюшенко
Національний університет водного господарства та природокористування, 2013
12013
МІНЛИВІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ГІБРИДІВ КУКРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ
МО Іванів
Таврійський науковий вісник, 2012
12012
Морфофізіологічні показники гібридів кукурудзи залежно від ґрунтово-екологічного пункту
МО Іванів
Зрошуване землеробство, 86-92, 2012
12012
Агроекологічна оцінка гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Південного Степу
МО Іванів
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2011
12011
ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП ФАО НА ПОЛИВНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДНЯ
ВВ Базалій, ВВ Базалий, ЮО Лавриненко, ЮА Лавриненко, МО Іванів, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2010
12010
Статистичне моделювання рентабельності виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях залежно від індексу ефективної продуктивності
ВВ Базалій, ВВ Базалий, ЮО Лавриненко, ЮА Лавриненко, МО Іванів, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2010
12010
Економічна оцінка технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення півдня України залежно від гібридного складу та екологічного пункту
ВВ Базалій, ВВ Базалий, МО Іванів, НА Иванив, СВ Коковіхін, ...
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2010
12010
Стан та перспективи виробництва кукурудзи у південному регіоні України
МО Іванів, НА Иванив
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2009
12009
Формування врожайності та якості зерна кукурудзи за дії мінеральних добрив та регулятору росту Зеастимулін
ОВ Сидякіна, МО Іванів
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
2020
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ПОЛИВУ ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ У ПОСУШЛИВОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
МО Іванів, ЮО Лавриненко
I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти …, 2020
2020
Оcновнi концепцiї реaлiзaцiї держaвної полiтики у cферi земельних вiдноcин в контексті змiни клiмaту
ТО Мацієвич, ТА Мациевич, МО Іванів, НА Иванив, АР Філь, АР Филь
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2020
2020
Урожайность зерна гибридов кукурузы при различных способах полива и влагообеспеченности в Засушливой Степи Украины
АВ Аверчев, ОВ Аверчев, ЮА Лавриненко, ЮО Лавриненко, ...
2020
Врожайність зерна гібридів кукурудзи при різних способах поливу і вологозабезпечення у посушливому степу України
АВ Аверчев, ЮО Лавриненко, МО Іванів
2020
Біометричні показники гібридів кукурудзи та їх зв’язок з урожайністю зерна за різних способів поливу та вологозабезпеченості у посушливому степу України
ОВ Аверчев, МО Іванів, ІВ Михаленко, ЮО Лавриненко
Херсонський державний аграрний університет, 2020
2020
Вплив фону мінерального живлення та стимулятору росту Зеастимулін на продуктивність зерна кукурудзи в умовах зрошення Півдня України
ОВ Сидякіна, МО Іванів
Дніпро, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20