Игорь Иваний
Игорь Иваний
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Інститут фізичної культури
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури
ІВ Іваній
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 43-48, 2013
132013
Характеристика сутності здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної культури
ІВ Іваній
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
102013
Технологія гармонізації фізичного і інтелектуального особистісного розвитку і здоров’я в системі фізичного виховання молодшого школяра (Ч. 2. Експериментальне обґрунтування)
ІВ Іваній, ІО Калініченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 14-35, 2009
82009
Сутність професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту
ІВ Іваній
62015
Структура професійно-педагогічної культури фахівців із фізичного виховання та спорту з позицій компетентнісного підходу
І Іваній
42015
Методика індивідуалізації нормування рухових навантажень молодших школярів із використанням здоров'язбережувальних технологій
ІВ Іваній
Чергінів. нац. пед. ун-т ім. ТГ Шевченка.-Чернігів, 2012
42012
Фізкультурна освіта: концептуальні засади формування професійно-педагогічної культури студентів
І Іваній
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 16-21, 2016
32016
Здоров'язбережувальна компетентність і професійна культура фахівця фізичного виховання
ІВ Іваній, ИВ Иваний
32016
Професійно-педагогічна культура та імідж фахівця фізичного виховання та спорту
ІВ Іваній
Імідж сучасного педагога, 18-20, 2016
32016
Моніторинг стану здоров’я школяра в системі фізичного виховання початкової школи
ІВ Іваній
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 123 …, 2008
32008
Технологія інтеграції фізичного, психічного та духовного розвитку молодшого школяра засобами фізичної культури
ІВ Іваній
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2007
32007
Модель формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки
ІВ Іваній
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 31-41, 2016
22016
Методологічні засади формування фізичної культури особистості
ІВ Іваній, ИВ Иваний
22014
Фізична культура як феномен розвитку соціокультурної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання
ІВ Іваній
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
22014
Розвиток основ здоров'я молодшого школяра засобами фізичної культури як педагогічна проблема
І Іваній
22008
Культуролого-акмеологічний підхід до організації підготовки магістрів фізкультурних спеціальностей
ІВ Іваній
Освітологічний дискурс, 38-51, 2017
12017
Зміст професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту
І Іваній
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 217-228, 2017
12017
Характеристика сутності фізичної культури особистості фахівця фізичного виховання та спорту
ІВ Іваній
12014
Формування фізичної культури особистості–системне завдання фізичного виховання школярів
ІВ Іваній
Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн.–Харків: ХДАФК …, 2010
12010
Сучасні тенденції професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту в університетах країн Європейського Союзу
ІВ Іваній
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20