Ярослав Петраков / Iaroslav (Yaroslav) Petrakov
Ярослав Петраков / Iaroslav (Yaroslav) Petrakov
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аудит: навчальний посібник
ВВ Рядська, ЯВ Петраков
К.: Центр учбової літератури, 2008
582008
Еволюція парадигми використання неподаткових бюджетних доходів як інструменту мобілізації фінансових ресурсів до державного бюджету
ЯВ Петраков
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 209-217, 2010
122010
Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів
ЯВ Петраков
Фінанси України, 57-79, 2016
102016
Аудит. Практикум
ВВ Рядська, ЯВ Петраков
К.: ЦУЛ, 2009
92009
Щодо формування ефективної рентної політики в Україні
ВС Міщенко, ОІ Барановський, ЯВ Петраков
Фінанси України, 3-14, 2008
92008
Environmental Taxation Evolution in Ukraine: Trends, Challenges and Outlook
S Shkarlet, I Petrakov
The Herald of Chernihiv State Technological University 4 (64), 287-301, 2013
62013
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті податкової реформи
ТІ Єфименко, АМ Соколовська
К.: ДННУ "Академія фінансового управління", 2013
62013
Основні підходи до попередження шахрайства крізь призму девальвації етичних стандартів в бізнесі
ЯВ Петраков, ТА Бутенко, СМ Шелудько
Науковий вісник Одеського націона-льного економічного університету, 38-49, 2013
62013
Концептуальні підходи до класифікації аудиторських послуг
ЯВ Петраков, МВ Лепехо
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 265-276, 2009
62009
Методологічні підходи до оцінки впливу інструментів регулювання
КВ Гнедіна, ЯВ Петраков, ОВ Сизоненко
Ефективна економіка, 2016
52016
Модернізація фінансової системи України в процесі Євроінтеграції
ТІ Єфименко, СС Гасанов, ЯВ Петраков
К.: ДННУ "Академія фінансового управління" 1, 760, 2014
52014
Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні
АМ Соколовська, ЯВ Петраков
Фінанси України, 23-45, 2013
52013
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ОП Атамас, РФ Бруханський, ПЙ Атамас
Герда, 2013
5*2013
Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг в Україні
ЯВ Петраков, ВВ Короткий
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 189-198, 2009
52009
Неподаткові бюджетні надходження як альтернатива приватизації
ЯВ Петраков
Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію», 23-25, 2006
52006
Трансформація приватизаційних процесів в умовах ринкових перетворень
ЯВ Петраков
Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію», 44-46, 2006
52006
From Activity to Performance-Based Policy-Making: Bottlenecks and Shifts for Ukrainian Eurointegration Reforms
ЯВ Петраков, СВ Шульга, W Czyzowicz
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком …, 2017
4*2017
Фінансові інструменти: сутність та класифікація
ЯВ Петраков
Науковий вісник Полісся, 235-241, 2016
42016
Неподаткові бюджетні надходження в умовах трансформаційних перетворень
ЯВ Петраков
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету 1 …, 2007
42007
Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків
НЛ Ющенко, ЯВ Петраков, КВ Гнедіна
Харкiвський національний економiчний унiверситет імені Семена Кузнеця, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20