Іван Гриценко
Іван Гриценко
Національний фармацевтичний університет, м. Харків,Україна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів
ЮЛ Волянський, ІС Гриценко, ВП Широбоков
К.: Державний фармакологічний центр, 2004
532004
Органічна хімія
ВП Черних, БС Зіменковський, ІС Гриценко
Харків, Вид-во НФаУ “Оригінал, 2008
252008
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, ІВ Українець, СГ Таран, ...
112017
З-диметиламинометил-2-метил-1H-хинолин-4-он-эффективный реагент в синтезе 3-аминометилзамещенных хинолонов
ВА Зубков, ИС Гриценко, СГ Таран, ИН Подольский, ОЛ Каменецкая, ...
НФаУ, 2005
82005
Скринiнговi дослiдження 3-амiнометил-2-метил-хiнолiн-4-онiв як потенцiйних психотропних засобiв
СЮ Штриголь, ВО Зубков, IС Гриценко
Клiнiчна фармацiя 14 (1), 35, 2010
72010
та iн. Вивчення специфiчної активностi антимiкробних лiкарських засобiв: Метод. рекоменд
ЮЛ Волянський, IС Гриценко, ВП Широбоков
72004
Мази в современной фармакотерапии
ИМ Перцев, ИС Гриценко, ВИ Чуешов, ІМ Перцев, ІС Гриценко, ...
НФаУ, 2002
62002
Органічна хімія. Вуглеводні та їх функціональні похідні. Кн. 2
ВП Черних, БС Зименковський, ІС Гриценко
Харків: Основа, 1996
61996
та ін. Вивчення специфічної активності антимікробних лікарських засобів: Метод. рекоменд
ЮЛ Волянський, ІС Гриценко, ВП Широбоков
К.: МОЗ України, Державний фармако логічний центр, 2004.—39 с, 2013
52013
Вплив перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-фенiламiнометилхiнолiн-4-ону на фази пам’ятi
IМ Подольський, СЮ Штриголь, IС Гриценко
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 104-107, 2013
42013
Фармацевтичний аналіз
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, СГ Таран, ІВ Українець, ...
НФаУ: Золоті сторінки, 2013
42013
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВЫХ КИСЛОТ. ХХІ. КИНЕТИКА РЕАКЦИИ ЩЕЛОЧНОГО ГИДРОЛИЗА МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЗАМЕЩЕННЫХ 3, 5-ДИБРОМN-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВЫХ …
СГ Ісаєв, ОМ Свєчнікова, ДО Алферова, ІС Гриценко, ТА Костіна
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 11 (1), 76-81, 2013
42013
До питання підготовки магістра з лабораторної діагностики.
ВП Черних, ІС Гриценко, ОІ Залюбовська, СВ Огарь, ОІ Набока
Медична освіта, 198-199, 2012
42012
СИНТЕЗ Б1ОЛОГ1ЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН З АНТИМ1КРОБНОЮ АКТИВН1СТЮ В РЯДУ 4 МЕТИЛ 2 ХЛОРХ1НОЛ1Н АЛК1ЛСУЛЬФАМ1Д1В
IС Гриценко, ТО Олексіенко, ВО Зубков
ВП µерних x головний редактор, 23, 2011
42011
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ НА ВИПУСКОВИХ КАФЕДРАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФАРМАЦІЯ”
ВП Черних, ІС Гриценко, СВ Огарь, ЛМ Вінник
Медична освіта, 2011
32011
Компетентнісний підхід у розробці стандартів вищої фармацевтичної освіти
ВП Черних, ІС Гриценко, СВ Огарь, ЛМ Віннік
Медична освіта, 44-45, 2014
22014
Особливості державної атестації студентів галузі знань Фармація”
ВП Черних, ІС Гриценко, СВ Огарь, ЛМ Віннік
Медична освіта, 51-53, 2013
22013
Методи синтезу 2-ариламіно-4-метилхінолін-6-фенілсульфамідів та їх антимікробна активність
ТО Олексієнко, ІС Гриценко, ТП Осолодченко
Фармацевтичний часопис, 17-20, 2012
22012
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3d-METAAAOB С НИКОТИНАМИДОМ
ТВ Кокшарова, ИС Гриценко, СВ Курандо, ТВ Мяндзий
Вісник Одеського національного університету. Хімія 14 (11-12), 91-107, 2009
22009
Координационные соединения медных солей неорганических и органических кислот с 4-фенилсемикарбазидом
ТВ Кокшарова, ИС Гриценко, СЭ Самбурский, НА Баранов
Вісник Одеського національного університету. Хімія 12 (9-10), 73-78, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20