Іван Гриценко
Іван Гриценко
Національний фармацевтичний університет, м. Харків,Україна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів
ЮЛ Волянський, ІС Гриценко, ВП Широбоков
К.: Державний фармакологічний центр, 2004
592004
Органічна хімія
ВП Черних, БС Зіменковський, ІС Гриценко
Харків, Вид-во НФаУ “Оригінал, 2008
242008
Право на справедливий суд
М Погорецький, ІС Гриценко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
212012
Загальне адміністративне право: підручник/[ІС Гриценко, РС Мельник, АА Пухтецька та ін.]; за заг. ред. ІС Гриценка
ІС Гриценко
К.: Юрінком Інтер, 2015
132015
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, ІВ Українець, СГ Таран, ...
122017
Судова влада в Україні: до визначення поняття
ІС Гриценко, МА Погорецький
Право і суспільство, 23-27, 2012
102012
Історія українського права: посібник
ІА Безклубий, ІС Гриценко, ОО Шевченко
К.: Грамота, 2010
92010
З-диметиламинометил-2-метил-1H-хинолин-4-он-эффективный реагент в синтезе 3-аминометилзамещенных хинолонов
ВА Зубков, ИС Гриценко, СГ Таран, ИН Подольский, ОЛ Каменецкая, ...
НФаУ, 2005
92005
Скринiнговi дослiдження 3-амiнометил-2-метил-хiнолiн-4-онiв як потенцiйних психотропних засобiв
СЮ Штриголь, ВО Зубков, IС Гриценко
Клiнiчна фармацiя 14 (1), 35, 2010
82010
Мази в современной фармакотерапии
ИМ Перцев, ИС Гриценко, ВИ Чуешов, ІМ Перцев, ІС Гриценко, ...
НФаУ, 2002
82002
Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії
ІС Гриценко, СВ Прилуцький
Вісник кримінального судочинства, 241-249, 2015
72015
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3d-METAAAOB С НИКОТИНАМИДОМ
ТВ Кокшарова, ИС Гриценко, СВ Курандо, ТВ Мяндзий
Вісник Одеського національного університету. Хімія 14 (11-12), 91-107, 2009
72009
Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності
І Гриценко
Вісник Національної академії прокуратури України: Наукове фахове видання, 45-50, 2008
72008
та iн. Вивчення специфiчної активностi антимiкробних лiкарських засобiв: Метод. рекоменд
ЮЛ Волянський, IС Гриценко, ВП Широбоков
72004
Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція
ІС Гриценко
Адміністративне право і процес, 107-121, 2013
52013
Становлення інституту адміністративної відповідальності
ІС Гриценко
Форум права, 47-53, 2010
52010
Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834Ү1920
ІС Гриценко
ВА Короткий 2, 196, 2009
52009
Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права
ІС Гриценко
Право і безпека, 106-110, 2008
52008
та інші
ІС Гриценко, Р Мельник, А Пухтецька
Загальне адміністративне право: підручник/за заг. ред. ІС Гриценка. Київ …, 2015
42015
та ін. Вивчення специфічної активності антимікробних лікарських засобів: Метод. рекоменд
ЮЛ Волянський, ІС Гриценко, ВП Широбоков
К.: МОЗ України, Державний фармако логічний центр, 2004.—39 с, 2013
42013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20