Іван Гриценко
Іван Гриценко
Національний фармацевтичний університет, м. Харків,Україна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів
ЮЛ Волянський, ІС Гриценко, ВП Широбоков
К.: Державний фармакологічний центр, 2004
742004
Органічна хімія
ВП Черних, БС Зіменковський, ІС Гриценко
Х.: Основа, 1995.–Кн. 2, 412-413, 2008
332008
Право на справедливий суд
М Погорецький, ІС Гриценко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
302012
Загальне адміністративне право: підручник/[ІС Гриценко, РС Мельник, АА Пухтецька та ін.]; за заг. ред. ІС Гриценка
ІС Гриценко
К.: Юрінком Інтер, 2015
202015
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, ІВ Українець, СГ Таран, ...
142017
Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії
ІС Гриценко, СВ Прилуцький
Вісник кримінального судочинства, 241-249, 2015
132015
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3d-METAAAOB С НИКОТИНАМИДОМ
ТВ Кокшарова, ИС Гриценко, СВ Курандо, ТВ Мяндзий
Вісник Одеського національного університету. Хімія 14 (11-12), 91-107, 2009
132009
Історія українського права: посібник
ІА Безклубий, ІС Гриценко, ОО Шевченко
Київ: Грамота, 2010
112010
Судова влада в Україні: до визначення поняття
ІС Гриценко, МА Погорецький
Право і суспільство, 23-27, 2012
102012
Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності
І Гриценко
Вісник Національної академії прокуратури України, 45-50, 2008
102008
Мази в современной фармакотерапии
ИМ Перцев, ИС Гриценко, ВИ Чуешов, ІМ Перцев, ІС Гриценко, ...
НФаУ, 2002
102002
Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834Ү1920
ІС Гриценко
ВА Короткий 2, 196, 2009
72009
та iн. Вивчення специфiчної активностi антимiкробних лiкарських засобiв: Метод. рекоменд
ЮЛ Волянський, IС Гриценко, ВП Широбоков
72004
Загальне адміністративне право: підручник/за заг. ред
ІС Гриценко, РС Мельник, АА Пухтецька
ІС Гриценко. Київ: Юрінком Інтер, 2015
62015
СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 6-АЛКИЛСУЛЬФО-НИЛ-4-МЕТИЛ-1, 2-ДИГИДРОХИНОЛИН-2-ОНОВ
ВО Зубков, ІС Гриценко, ТО Цапко
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 7 (3), 30-34, 2009
62009
Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права
ІС Гриценко
Право і безпека, 106-110, 2008
62008
Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція
ІС Гриценко
Адміністративне право і процес, 107-121, 2013
52013
Фармацевтичний аналіз
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, СГ Таран, ІВ Українець, ...
НФаУ: Золоті сторінки, 2013
52013
Становлення інституту адміністративної відповідальності
ІС Гриценко
Форум права, 47-53, 2010
52010
Правова держава
Ю Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 321-323, 1995
51995
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20