Кудлач В.І.
Кудлач В.І.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтеграційні підходи в науковій та інженерно-економічній діяльності
В Кудлач
International Journal of Innovative Technologies in Social Science 2 (May …, 2018
2018
Технічні знання як основа енергетичної безпеки України
ММ В.Кудлач
Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика. Матеріали ІІ …, 2017
2017
Соціологічні аспекти інтеграції України в Європейське Співтовариство
БС В.Кудлач
Стан та основні проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика …, 2017
2017
Філософське осмислення сучасного менеджменту
АМ В.Кудлач
SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. Humanities and social sciences, 32 – 37, 2016
2016
Вплив мережевих комунікативно-інформаційних технологій на трансформацію суспільства
ВІ Кудлач
Мультиверсум. Філософський альманах, 151 – 162, 2016
2016
Інноваційна діяльність людини в соціальній та науково-технічній сферах
ВІ Кудлач
Всеукраїнська науково-методична конференція «Філософські та правові аспекти …, 2016
2016
Соціальні рухи у трансформаційних процесах сучасного суспільства
ВІ Кудлач
Третя Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Інформаційна …, 2016
2016
Peculiarities of technoscience, technics, technology and their humanitarian and moral comprehension
K Vira
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2016
2016
Нові форми соціалізації в сучасному суспільстві
ВІ Кудлач
Традиція і культура. Людина в пошуках смислу. Матеріали міжнародної наукової …, 2015
2015
Духовні пріоритети студентів технічного університету
ВІ Кудлач
Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання модернізації освіти в …, 2015
2015
Тлумацька гімназія – важливий центр освітнього життя на Прикарпатті
ВІ Кудлач
Тлумач: історія та сучасність. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної …, 2014
2014
Людина соціальна
ВІ Кудлач
Мультиверсум. Філософський альманах, 48-59, 2014
2014
Моральні цінності студентів технічного вузу
ВІ Кудлач
Проблеми моралі: теорія та практика. Зб. тез учасників ІУ Міжнародної …, 2013
2013
Вплив сучасних соціально-гуманітарних технологій на природу людини
ВІ Кудлач
Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки ХХІ століття …, 2013
2013
Активізація пізнавальної діяльності майбутніх інженерів нафтогазової галузі
ВІ Кудлач
Мультиверсум. Філософський альманах, 198 - 209, 2013
2013
Перші філософсько-релігійні спроби осмислення громадянського суспільства
ВІ Кудлач
Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Серія «Педагогічні …, 2013
2013
Естетичне виховання як універсальний аспект формування культури особистості
ВІ Кудлач
Традиція і культура. Ідеї Платона у сучасному бутті. – Матеріали міжнародної …, 2012
2012
Сфера несвідомого і природа людини
ВІ Кудлач
Мультиверсум. Філософський альманах, 26 - 37, 2012
2012
Свідомість як відображення й ідеальне творення світу
ВІ Кудлач
Мультиверсум. Філософський альманах, 84 - 95, 2012
2012
Виховання громадянськості під час вивчення дисциплін філософського циклу
ВІ Кудлач
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки, 108 - 113, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20