Подписаться
Федюшко Юрій Михайлович
Федюшко Юрій Михайлович
Таврійський державний агротехнологічний університет, д. т. н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Електроніка та мікросхемотехніка
СО Квітка, ЮМ Федюшко, НГ Косуліна, СО Мороз
Харків ХНТУСГ, 2017
122017
Фетальний пульсометр з мікропроцесорним управлінням
І Сілі, О Азархов, Ю Федюшко, Р Головаха
Наука та виробництво, 173-181, 2020
42020
Електричне освітлення та опромінення
РВ Кушлик, ВФ Яковлев, ЮМ Куценко, МЛ Лисиченко, МП Кунденко, ...
Харків: ТОВ «Планета-прінт», 2016
42016
Биофизические предпосылки для уничтожения вредных микроорганизмов на плодах яблонь электромагнитной энергией
ЮМ Федюшко, АД Черенков
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
42016
Електроніка та мікросхемотехніка: посібник для виконання лабораторних і практичних занять
СО Квітка, СА Квитка, ЮМ Федюшко, НГ Косуліна, СО Мороз
ФОП Мезіна ВВ, 2017
32017
Вимірювання діелектричної проникності біологічних об’єктів в широких частотних діапазонах
ЮМ Федюшко, ЮМ Куценко, Y Кисеnkо
КНТУ, 2009
32009
Анализ технологий хранения фруктоплодов
ЮМ Федюшко
ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016
22016
Экологический характер энергии ультразвуковых волн технологических процессов
ЮМ Федюшко, МП Федюшко
Вестник аграрной науки Дона, 34-39, 2013
22013
Аналіз характеристик рефлектометричних систем для дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біооб’єктів
ЮМ Федюшко, ІВ Борохов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Применение функционального метода для анализа электрофизических параметров биообъектов
Ю. М. Федюшко, Н. Л. Лисиченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2007
2*2007
Монтаж енергообладнання та систем керування. Ч. I
МП Кунденко, ЮМ Федюшко, ОО Плахтир, ДЛ Кошкін, ЛВ Вахоніна, ...
Харків, ХНТУСГ, 2017
12017
Електричне освітлення та опромінення: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
РВ Кушлик, ВФ Яковлев, ЮМ Куценко, МЛ Лисиченко, МП Кунденко, ...
ТОВ «Планета-прінт», 2016
12016
Информационно-волновая терапия в ветеринарии и медицине в лечебных целях
ВС Попрядухин, ЮМ Федюшко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Математический анализ процесса СВЧ нагрева технологическими комплексами
ЮМ Федюшко, АЮ Федюшко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
Обоснование требований к электронным системам для лечения гинекологических болезней животных
В Попрядухин, ЮМ Федюшко
Харків: НТІ (ХПІ), 60-63, 2016
12016
Анализ методов и технических систем для дистанционного измерения диэлектрических параметров биологических объектов
ИВ Борохов, ІВ Борохов, ЮМ Федюшко
ТДАТУ, 2011
12011
Використання імпульсної спектроскопії для дослідження властивостей рідких діелектриків
ЮМ Федюшко, ЮМ Хандола
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БИООБЬЕКТОВ
ЮМ Федюшко, АД Черенков
Вісник Національного технічного університету «ХПІ».–Харків: НТУ «ХПІ, 146-149, 2009
12009
Анализ параметров стробимпульсов стробо-скопического преобразователя импульсного рефлектомтера для измерения диэлектрической проницаемости биообъектов
ЮМ Федюшко, АД Черенков
Восточно-европейский журнал передовых технологий 1 (3 (37)), 4-5, 2009
12009
Идентификация биообъектов с помощью метода ортогональных моментов
ЮМ Федюшко, АД Черенков
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (5 (35)), 17-18, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20