Федюшко Юрій Михайлович
Федюшко Юрій Михайлович
Таврійський державний агротехнологічний університет, д. т. н., професор
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Радіоімпульсні біотехнології в медицині та сільському господарстві
ІІ Сілі, ЮМ Федюшко
42019
Електроніка та мікросхемотехніка: посібник для виконання лабораторних і практичних занять
СО Квітка, СА Квитка, ЮМ Федюшко, НГ Косуліна, СО Мороз
ФОП Мезіна ВВ, 2017
32017
Анализ технологий хранения фруктоплодов
ЮМ Федюшко
ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016
22016
Исследование диэлектрической спектроскопии биообъектов на импульсном рефлектометре пикосекундного диапазона
АДЧ Ю. М. Федюшко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : научно-производственный и …, 2009
22009
Вимірювання діелектричної проникності біологічних об'єктів в широких частотних діапазонах
ЮМ Федюшко, ЮМ Куценко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 347-356, 2009
22009
Применение функционального метода для анализа электрофизических параметров биообъектов
Ю. М. Федюшко, Н. Л. Лисиченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2007
2*2007
Електричне освітлення та опромінення
РВ Кушлик, ВФ Яковлев, ЮМ Куценко, МЛ Лисиченко, МП Кунденко, ...
ТОВ «Планета-прінт», 2016
12016
Биофизические предпосылки для уничтожения вредных микроорганизмов на плодах яблонь электромагнитной энергией
ЮМ Федюшко, АД Черенков, ОД Черенков
ХНТУСГ, 2016
12016
Информационно-волновая терапия в ветеринарии и медицине в лечебных целях
ВС Попрядухин, ЮМ Федюшко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Аналіз характеристик рефлектометричних систем для дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біооб’єктів
ЮМ Федюшко, ІВ Борохов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Використання імпульсної спектроскопії для дослідження властивостей рідких діелектриків
ЮМ Федюшко, ЮМ Хандола
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Проектування біотехнічних систем: конспект лекцій з дисципліни «Проектування біотехнічних систем» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» освітньої програми …
ЮМ Федюшко, ІІ Сілі
2021
Проектування біотехнічних систем: робоча програма (силабус) з дисципліни «Проектування біотехнічних систем» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична …
ЮМ Федюшко, ІІ Сілі
2021
Проектування біотехнічних систем: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Проектування біотехнічних систем» для здобувачів спеціальності 163 «Біомедична …
ЮМ Федюшко, ІІ Сілі
2021
Основи теорії керування в біомедичних системах: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії керування в біомедичних системах» для здобувачів …
ІІ Сілі, ЮМ Федюшко
2021
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИХРЕВЫХ ТРУБОК ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ОВОЩЕХРАНИЛИЩАХ
ЮМ Федюшко, АЮ Федюшко
Архивариус 7 (7 (61)), 27-30, 2021
2021
Системи підтримки прийняття медичних рішень
ЮМ Федюшко, ІІ Сілі
2021
Дослідження медичних систем підтримки прийняття рішень
ЮМ Федюшко, ІІ Сілі
2021
Мікропроцесорна медична техніка: робоча програма (силлабус) з дисципліни «Мікропроцесорна медична техніка» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична …
ЮМ Федюшко, ІІ Сілі
2020
Біомедична електроніка: робоча програма (силлабус) з дисципліни «Біомедична електроніка» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» на 5 семестр …
ЮМ Федюшко, ІІ Сілі
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20