Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту
Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства–системний підхід до розвитку
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський державний економічний університет, 2005
2262005
Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку
Н Лоханова
Економіст, 2005
922005
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
712008
Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення
ГО Москалюк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
522012
Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень
НО Лоханова, НА Лоханова
Грінь ДС, 2014
482014
Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку
ГО Москалюк
Ефективна економіка, 2013
452013
Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навч. посіб.
ВФ Максімова
Суми: Університетська книга, 2008
432008
Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
412006
Моделювання економічних процесів: навчальний посібник
ПІ Островський, ОМ Гострик, ТП Добрунік, ОВ Радова
Одеса: ОНЕУ 132, 2012
342012
Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної система
НО Лоханова, НА Лоханова
Одеський національний економічний університет, 2012
322012
Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 382-394, 2012
312012
Контроль і ревізія: навчальний посібник
ВФ Максімова
Одеса, ТОВ «Автограф, 2003
302003
Формування системи державного аудиту в Україні: монографія
ЮБ Слободяник
Суми: ФОП Наталуха АС, 209, 2014
292014
Облік в галузях економіки
ВФ Максімова, ЗВ Кузіна, ЛМ Стиренко, ТГ Степова
Одеса: ОДЕУ, 2010
282010
Оценка качества бухгалтерского учета на предприятиях
ЛМ Крамаровский, ВФ Максимова
Финансы и статистика, 1990
281990
Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
РВ Кузіна, РВ Кузина
ФОП Грінь ДС, 2015
262015
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський національний економічний університет, 2012
262012
Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика
РВ Кузіна
Видавництво Львівської політехніки, 2012
252012
Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах
ЮБ Слободяник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
252007
Облікова політика як інструмент управління економічною безпекою компанії
НО Лоханова, НА Лоханова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2014
212014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20