Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту
Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства–системний підхід до розвитку
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський державний економічний університет, 2005
2102005
Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку
Н Лоханова
Економіст, 2005
882005
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
542008
Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навч. посіб.
ВФ Максімова
Суми: Університетська книга 190, 2008
422008
Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень
НО Лоханова, НА Лоханова
Грінь ДС, 2014
402014
Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
382006
Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення
ГО Москалюк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
352012
Формування системи державного аудиту в Україні
ЮБ Слободяник
ФОП Наталуха АС, 2014
342014
Облік в галузях економіки
ВФ Максімова, ЗВ Кузіна, ЛМ Стиренко, ТГ Степова
навч. посіб./ВФ Максімова, ЗВ Кузіна, ЛМ Стиренко, ТГ Степова, 2010
29*2010
Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку
ГО Москалюк
Ефективна економіка, 2013
272013
Оценка качества бухгалтерского учета на предприятиях
ЛМ Крамаровский, ВФ Максимова
Финансы и статистика, 1990
261990
Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах
ЮБ Слободяник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
242007
Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної система
НО Лоханова, НА Лоханова
Одеський національний економічний університет, 2012
222012
Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 382-394, 2012
212012
Формалізація системного дослідження внутрішнього економічного контролю
ВФ Максимова
Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции …, 2005
202005
Контроль і ревізія: навчальний посібник
ВФ Максімова
Одеса, ТОВ «Автограф, 2003
202003
Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
РВ Кузіна, РВ Кузина
ФОП Грінь ДС, 2015
192015
Організація облікової політики в Україні: проблеми гармонізації
ЮБ Слободяник, ЮО Хоменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
192010
Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика
РВ Кузіна
Видавництво Львівської політехніки, 2012
182012
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова, ВФ Максимова
Одеський національний економічний університет, 2012
182012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20