Підписатись
Швиданенко Генефа Олександрівна Shvydanenko Genefa Shvidanenko
Швиданенко Генефа Олександрівна Shvydanenko Genefa Shvidanenko
професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
8221999
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
3312002
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1662006
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
1422002
Бізнес–діагностика діяльності підприємства: навч. посібник
ГО Швиданенко
К.: КНЕУ, 2008
133*2008
Бізнес-діагностика підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
1302013
Бiзнес-дiагностика шдприемства
Г Швиданенко
К.: КНЕУ, 2008
130*2008
Контролінг
ПЛМ Швиданенко ГО, Лавриненко ВВ, Дерев’янко ОГ
К.: КНЕУ, 2008
47*2008
Сучасна технологiя дiагностики фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства: монографiя
ГО Швиданенко, ОI Олексюк
402002
Економіка підприємства: підручник
ШГО Грещак, М. Г., Колот, В. М., Наливайко, А. П., Покропивний, С. Ф.
К.: КНЕУ, 2001
38*2001
Економіка підприємства: підручник
Г Швиданенко, О Федонін, О Мендрул, І Рєпіна
К.: КНЕУ, 2009
36*2009
Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОВ Оголь, ВВ Лаврененко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
331998
Теоретико–методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством
ІВ Ганза
ЖДТУ, 2011
322011
Сучасні тренди розвитку інноваційного підприємництва
ГО Швиданенко, МА Теплюк
Економіка та держава, 89-92, 2018
282018
Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, КС Бойченко, ЕС Бойченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
27*2015
Suchasna tekhnolohiia diahnostyky finansovo-ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Modern technology of diagnostics of financial and economic activity of the enterprise]
HO Shvydanenko, OI Oleksiuk
Kyiv: KNEU, 2002
262002
Оптимізація бізнес-процесів: навч. посіб
ГО Швиданенко, ЛМ Приходько
Київ: КНЕУ, 2012
252012
Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ІЮ Гусєва, ИЮ Гусева
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2012
232012
Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОВ Криворучкіна, ЕВ Криворучкина, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
212017
Економічна безпека бізнесу: навч. посіб.
Г Швиданенко, В Кузьомко, Н Норіцина
К.: КНЕУ, 2011
20*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20