Швиданенко Генефа Олександрівна Shvydanenko Genefa Shvidanenko
Швиданенко Генефа Олександрівна Shvydanenko Genefa Shvidanenko
професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
5041999
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2232002
Економіка та організація інноваційної діяльності
І Павленко, Н Гончарова, Г Швиданенко
К.: КНЕУ, 2002
190*2002
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1212006
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
922001
Бiзнес-дiагностика шдприемства
Г Швиданенко
К.: КНЕУ, 2008
66*2008
Бізнес-діагностика підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
652013
Теоретико–методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством
ІВ Ганза
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
252011
Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ОВ Оголь, ВВ Лаврененко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
231998
Економіка підприємства: підручник
ШГО Грещак, М. Г., Колот, В. М., Наливайко, А. П., Покропивний, С. Ф.
К.: КНЕУ, 2001
222001
Економіка підприємства: підручник
Г Швиданенко, О Федонін, О Мендрул, І Рєпіна
К.: КНЕУ, 2009
21*2009
Економіка підприємства: підручник/за заг. ред. ГО Швиданенко.-Вид. 3-тє, перероб. та доп
НПГ ГО Швиданенко, ВГ Васильков
К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2006
21*2006
Сучасна технологiя дiагностики фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства: монографiя
ГО Швиданенко, ОI Олексюк
182002
Санація балансу в системі антикризового управління підприємством
ГО Швиданенко, АІ Дмитренко
Актуальні проблеми економіки, 33-37, 2003
142003
Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі
ГО Швиданенко, ІЮ Гусєва, ГА Швыданенко, ИЮ Гусева, ...
Проблеми економіки, 181-186, 2012
132012
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: Монографія
ВПК Наталія Петрівна Гончарова, Олексій Сергійович Федонін, Генефа ...
КНЕУ, 2006
122006
Управління підприємствами: сучасні тенденція розвитку: Монографія
ГОШ НП Гончарова, ОС Федонін
К.: КНЕУ, 2006
122006
Управління підприємствами: сучасні тенденція розвитку: Монографія
ГОШ НП Гончарова, ОС Федонін
К.: КНЕУ, 2006
122006
Контролінг
ПЛМ Швиданенко ГО, Лавриненко ВВ, Дерев’янко ОГ
К.: КНЕУ, 2008
11*2008
Економічна безпека бізнесу: навч. посіб.
Г Швиданенко, В Кузьомко, Н Норіцина
К.: КНЕУ, 2011
10*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20