Владимир Александрович Янковой; Володимир Олександрович Янковий; Volodymyr O. Iankovyi
Владимир Александрович Янковой; Володимир Олександрович Янковий; Volodymyr O. Iankovyi
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Production forecasting and evaluation of investments using Allen two-factor production function
V Koval, O Slobodianiuk, V Yankovyi
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 2018
332018
До проблеми визначення пріоритетності інвестиційних проектів промислового підприємства
ОГ Янковий, АГ Янковой
Одесская национальная академия пищевых технологий, 2015
22*2015
М’ясопереробна промисловість: стан і перспективи розвитку
ВО Янковий
Харчова наука і технологія, 90-95, 2010
192010
Прогнозування зони беззбитковості інвестицій у хлібопекарську промисловість за допомогою виробничої функції
ВО Янковий
Вісник соціально-економічних досліджень, 410-414, 2006
152006
Факторний аналіз прибутку м'ясопереробного підприємства
ОГ Янковий, ГВ Кошельок, АГ Янковой, ГВ Кошелёк
Житомирський державний технологічний університет, 2010
112010
Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей
ОГ Янковий, АГ Янковой
Одеська національна академія харчових технологій, 2013
102013
Оцінка пріоритетності інвестиційних проектів
ОГ Янковий, ВО Янковий
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 19-21, 2013
82013
Модель беззбитковості інвестування в м’ясопереробну промисловість
ВО Янковий
Економіка харчової промисловості, 16-21, 2010
82010
Виробнича функція з постійною еластичністю заміщення ресурсів
ВО Янковий, ВА Янковой
72015
Економетричний аналіз реалізації продукції пп гармаш на основі виробничих функцій
ВО Янковий
Причорноморські економічні студії, 251-255, 2016
52016
Аналіз випуску продукції на м’ясопереробному підприємстві за допомогою виробничих функцій
ВО Янковий
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 139-143, 2016
52016
Теоретичні засади факторного аналізу прибутку підприємства на базі детермінованих моделей
ОБ Чернишова, ВО Янковий
Економіка харчової промисловості, 2015
52015
Формування вибірки в маркетингових дослідженнях машинобудівних підприємств
ОГ Янковий, АГ Янковой
Одеський національний економічний університет, 2014
52014
Оцінка інвестиційних проектів на підприємствах харчової промисловості України
ОГ Янковий, АГ Янковой
Одеська національна академія харчових технологій, 2013
52013
Зони беззбиткового інвестування в харчову промисловість України на основі виробничої функції
ОГ Янковий
Сучасна економіка.–2010.–Вип 2, 8-19, 2010
52010
Математический анализ неоклассических производственных функций
ВА Янковой
Экономика: реалии времени, 2016
42016
К проблеме оптимизации параметров производственных функций
ВА Янковой
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 122-126, 2015
42015
Фондоозброєність у машинобудуванні України: реальність і оптимальність
ОГ Янковий, ВО Янковий
Економіка України, 16-29, 2018
32018
Realization of the complex forecast of an enterprise's cash flows
O Yankovyi, G Koshelek, V Yankovyi
Полтавська державна аграрна академія, ПП Технологічний центр, 2017
32017
Методологічні проблеми моделювання факторів росту продукції підприємства на базі виробничих функцій
ВО Янковий
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні…, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20