Підписатись
В’ячеслав Яремчук
В’ячеслав Яремчук
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації
М Кармазіна, М Горбатюк, Т Бевз, Н Ротар, В Яремчук, А Ясінська
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018
212018
Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899-1918 рр.)
ВД Яремчук
ІФ Кураса НАН України, 504, 2012
122012
Історія держави і права зарубіжних країн: універсальний довідник
ВД Яремчук
Видавництво «БОНА», 2015
102015
Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції
ВД Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2016
92016
Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті політики РФ щодо України на сучасному етапі
ВД Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2015
52015
Вибори до органів місцевого самоврядування 1990-2015 рр. як індикатор стану регіональних політичних режимів (на прикладі Львівської області)
В Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2018
42018
Специфіка формування та проявів регіонального політичного режиму у Львівській області
ВД Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
42017
Політичні партії як суб’єкти політичного процесу в Криму (1991–1994 рр.)
ВП Яремчук
Наукові записки НаУКМА. Політичні науки, 54-60, 2016
32016
Виборчі системи та українські політичні партії Австро-Угорщини й Росії (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.
В Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
32010
Загальна українська рада (1915–1916 рр.) як вияв системних дій українських політичних сил Наддніпрянської та Наддністрянської України
В Яремчук
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2009
32009
Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець XIX–1914 р.)
В Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
22010
Вплив феномену Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова
ВД Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
12014
Фактор Австрійської цивілізаційної місії та українство
В Яремчук
Україна дипломатична, 955-965, 2011
12011
Українські політичні партії Наддніпрянської України і I та II Державні Думи: перший досвід парламентаризму
В Яремчук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
12010
До проблеми інтегрування української меншини Східної Галичини в політичну систему Австро-Угорської імперії (за оцінками М. Грушевського)
В Яремчук
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
12006
"Наша Україна"
ВД Яремчук
Енциклопедія Сучасної України 22, http://esu.com.ua/search_articles.php?id, 2020
2020
Регіональна політична еліта в соціогуманітарному просторі України (на прикладі Івано-Франківської області)
ВД Яремчук
Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти …, 2020
2020
Валентина ЯРЕМЧУК Інститут народознавства НАН України, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна, e-mail: v_viktorivna@ ukr. net
В Яремчук
2019
Вплив світоглядно-ціннісних архетипів на функціонування регіональних політичних режимів в Україні (на прикладі Львівської області)
ВД Яремчук
Публічне урядування, 510-521, 2019
2019
The influence of outlook-value archetypes on the functioning of the regional political regimes in Ukraine (Lviv region as an example)
VD Yaremchuk
Публічне урядування, 497-507, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20