Мінтій Михайло | Mintii Mykhailo M. | Мінтій М.М.
Мінтій Михайло | Mintii Mykhailo M. | Мінтій М.М.
Криворізький державний педагогічний університет
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of adaptive educational software on the topic of “Fractional Numbers” for students in grade 5
MY Petrova, MM Mintii, SO Semerikov, NP Volkova
162018
Import test questions into Moodle LMS
IS Mintii, SV Shokaliuk, TA Vakaliuk, MM Mintii, VN Soloviev
arXiv preprint arXiv:2010.15577, 2020
92020
The course “Development of virtual and AR software” for STEM teachers
M Mintii
EDP Sciences, 2020
12020
Засоби розробки доповненої реальності для Web: порівняльний аналіз
ВВ Ткачук, СО Семеріков, ЮВ Єчкало, ОМ Маркова, ММ Мінтій
2020
The course “Development of virtual and AR software” for STEM teachers
ММ Мінтій
EDP Sciences, 2020
2020
Впровадження курсу з розробки програмних засобів віртуальної та доповненої реальності для майбутніх викладачів STEM-дисциплін
СО Семеріков, СГ Литвинова, ММ Мінтій
2020
Development of a Standard Moodle Course to Optimize the Teacher's Work in Distance Education
ІС Мінтій, СВ Шокалюк, ТА Вакалюк, ОВ Мерзликін, ММ Мінтій
UJER, 2020
2020
Import test questions into Moodle LMS
ІС Мінтій, СВ Шокалюк, ТА Вакалюк, ММ Мінтій, ВМ Соловйов
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
2019
Iмпортування тестових питань до системи управлiння навчання Moodle
IS Mintii, SV Shokaliuk, TA Vakaliuk, MM Mintii, VN Soloviev
Educational Dimension 53 (1), 111-124, 2019
2019
Імпорт питань в систему управління навчанням Moodle
ІС Мінтій, ММ Мінтій, СВ Шокалюк
2019
Проєктування засобів доповненої реальності навчального призначення
ІС Мінтій, ММ Мінтій
ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
Інформаційні технології у вищій школі
ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ТА Вакалюк, ...
ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
Інформаційні технології у вищій школі
ТА Вакалюк, ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ...
вид-во ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
Computer Science & Software Engineering: Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@ SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018
АЮ Ків, СО Семеріков, ВМ Соловйов, АМ Стрюк, АО Бєлінський, ...
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2018
2018
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
ІС Мінтій, ВМ Пірогов, ММ Мінтій, ТА Вакалюк
Вид-во ОО Євенок, 2018
2018
Програмні засоби для людей із порушеннями зору
ВМ Пірогов, ІС Мінтій, ММ Мінтій, ТА Вакалюк
2018
Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору
ІС Мінтій, ТА Вакалюк, ВМ Пірогов, АМ Горло, ММ Мінтій
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка…, 2018
2018
Засоби реалізації алгоритмів чисельних методів
ІС Мінтій, СВ Шокалюк, ММ Мінтій
Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics 13 (3), 170-181, 2015
2015
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том XIII. Випуск 3 (37)
СВ Бас, ОВ Бех, ТВ Бєлявцева, МІ Божко, СП Величко, ВГ Вешневська, ...
Видавничий відділ ДВНЗ Криворізький національний університет, 2015
2015
Anastasiia V. Tokarieva, Nataliia P. Volkova, Inesa V. Harkusha and Vladimir N. Soloviev Educational digital games: models and implementation......... 5
OO Lavrentieva, LM Rybalko, OO Tsys, AD Uchitel, MV Popel, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20