Petro Krush (ПВ Круш)
Petro Krush (ПВ Круш)
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи адміністративного менеджменту: навч. посіб.
БВ Новіков, ГФ Сініок, ПВ Круш
К.: Центр навчальної літератури 200, 2004
1892004
Оцінка бізнесу
ПВ Круш, СВ Поліщук
К.: Центр навчальної літератури 264, 2004
792004
Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень: підручник
ПВ Круш, ОО Кожемяченко
К.: Центр учбової літератури, 258, 2011
642011
Капітал та основні засоби підприємства
ПВ Круш, ВІ Подвігіна, ОВ Клименко
навчальний посібник.–К.: Центр навчальної літератури 168, 2005
582005
Внутрішній економічний механізм підприємства:[навч. посіб.]
ПВ Круш, СО Тульчинська, РВ Тульчинський
К.: Центр учбової літератури, 2008
552008
Економіка підприємства: Навчальний посібник
ПВ Круш
К.: Ельга-Н, КНТ, 2007
502007
Регіональне управління: навч. посіб.
ПВ Круш, ОО Кожемяченко
К.: Центр навч. літ, 110, 2007
502007
Інфляція: суть, форми та її оцінка: навч. посіб.
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
382010
Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці
ПВ Круш, ОП Кавтиш, АВ Гречко, ЮС Чихачьова
К.: Центр учбової літератури 264, 2007
372007
Гроші та кредит: Навч. посіб
ПВ Круш
К.: Центр учбової літератури, 2010
362010
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства
ПВ Круш
Круш ПВ, Клименко ОВ, Подвігіна ВІ, Гулевич ВО–К.:" Центр учбової літератури, 2008
322008
Муніципальне управління
ПВ Круш, ОО Кожемяченко
навчальний посібник/ПВ Круш, ОО Кожемяченко.–К.: Центр навчальної літератури, 2006
312006
Національна економіка: підручник
ПВ Круш
ПВ Круш, СО Тульчинська-К.: Каравела; Піча ЮВ, 2008.-428 с, 2008
272008
Методологічні підходи до розкриття сутності категорії «потенціал підприємства»
ПВ Круш, МО Зеленська
Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. праць, 12-18, 2009
202009
Макроекономіка: навч. посібник
ПВ Круш, С Тульчинська
К.: Центр навч. літератури, 2005
202005
Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): навчальний посібник
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
192006
Управління вартістю підприємств
ПВ Круш, СВ Поліщук
Маркетинг в Україні, 16-19, 2003
182003
Умови та критерії застосування антикризової стратегії на промислових підприємствах
ПВ Круш, АЮ Погребняк
Політехніка, 2012
142012
Виробничий потенціал підприємства з позиції клієнтоорієнтованого підходу
ПВ Круш, МО Зеленська
НТУУ" КПІ", 2010
122010
Внутрішній економічний механізм підприємства
ПВ Круш, СО Тульчинська, РВ Тульчинський
К.: Центр учбової літератури, 2008
122008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20