Миронова Мар'яна Ігорівна | Mariana Myronova
Миронова Мар'яна Ігорівна | Mariana Myronova
кандидат економічних наук, Львівський торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lute.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологічні підходи до оцінювання економічної ефективності індустрії туризму та туристичного бізнесу
ЮБ Миронов, МІ Миронова
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 75-79, 2019
132019
Сучасні економічні теорії
БМ Шевчик, ГІ Башнянин, ЮБ Миронов, МІ Миронова
Львів: Новий світ-2000 352, 11.2, 2011
102011
Фактори впливу на стійке функціонування комерційних банків
МІ Миронова
Науковий вісник НЛТУ України, 259-265, 2014
82014
Інституціоналізація як соціально-економічний феномен
ЮБ Миронов, МІ Миронова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2016
32016
Faktory vplyvu na stijke funkcionuvannja komercijnykh bankiv [Factors influencing the sustainable functioning of commercial banks]
MI Myronova
Naukovyj Visnyk NLTU Ukrajiny, 249-255, 2014
32014
Otsinka ekonomichnoii efektyvnosti industrii turyzmu
YB Myronov, MI Myronova
Innovatsii v upravlinni asortymentom, iakistiu ta bezpekoiu tovariv i posluh …, 2016
22016
Про природу, методи, типи та способи метрологічного відображення соціального оцінювання
ГІ Башнянин, МІ Миронова
Перехідні економічні системи: збірник наукових праць студентів, аспірантів і …, 0
2
Соціальні оцінки у сучасних господарських системах: проблеми природи, методів формування та технології метрологічного визначення
ГІ Башнянин, МІ Миронова
Перехідні економічні системи: збірник наукових праць студентів, аспірантів і …, 0
2
До питання оцінки ефективності функціонування національної економічної системи
МІ Миронова
Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, 130-133, 2016
12016
Стан і тенденції розвитку халяльного туризму у світі
ЮБ Миронов, МІ Миронова
Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: ІІ …, 2021
2021
Роль цифрових технологій у відновленні світової економіки після пандемії COVID-19
МІ Миронова
Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: Всеукр. наук.-практ …, 2021
2021
Необхідність та чинники формування економіки знань в Україні у контексті сталого розвитку
ЮБ Миронов, МІ Миронова
Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на …, 2021
2021
Efficiency Evaluation of Tourist Enterprise Business Processes
M Myronova, Y Myronov
Економічний розвиток держави, регіонів та підприємств: проблеми та …, 2021
2021
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності бізнес-процесів туристичного підприємства
ЮБ Миронов, МІ Миронова
Вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 7 (2), 22-30, 2020
2020
Assessing the Tourism Industry and Tourist Business Economic Efficiency
YB Myronov, MI Myronova
Economic and Business Administration Development: Scientific Currencies And …, 2020
2020
Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій
ЮБ Миронов, ІМ Савчин, МІ Миронова
Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : ІІ Міжнар …, 2020
2020
Використання сервісу Google Classroom у навчальному процесі
МІ Миронова, ЮБ Миронов
Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: Міжнар …, 2020
2020
Компетентнісний підхід до викладання економічних дисциплін
МІ Миронова, ЮБ Миронов
Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції : Міжнародна …, 2020
2020
Економічний аспект соціалізації виробничих систем національної економіки
МІ Миронова
Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : Міжнар. наук.-практ. конф …, 2020
2020
Інтенсифікація виробничих систем національної економіки: проблеми дерегуляції та ререгуляції
МІ Миронова
Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали V …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20