Білоусова Олена Станіславівна
Білоусова Олена Станіславівна
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку
ІЯЧ М.Г.Чумаченко, О.С.Білоусова, Ю.М.Футоранська
Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / І.Я.Чугунов …, 2009
135*2009
Державна підтримка підприємств у ЄС та в Україні: ключові відмінності та проблеми:[розділ книги]
В Зимовець, О Білоусова, Г Єршова
82*2016
Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України.–У 6-ти т.–Т. 3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: монографія
КВА Білоусова О.С., Ловінська Л.Г.
К.: Вид-во НДФІ 3, 2004
42*2004
Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки
ОО Канцуров, ОС Білоусова
Фінанси України, 143-151, 2006
272006
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні
ІО Луніна, ОС Білоусова, ОО Булана
Економіка і прогнозування, 41-56, 2016
23*2016
Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної форми
Л Ловінська, О Білоусова
Бухгалтерський облік і аудит, 7-25, 2004
212004
Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора
ОС Білоусова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 45-54, 2011
17*2011
Ризики запровадження ПДВ-облігацій для фінансової стійкості підприємств та шляхи їх пом"якшення
ОСБ А.І.Даниленко
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення/А …, 2012
14*2012
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/[А. Даниленко, В. Зимовець, O. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А. Даниленка.; НАН України; К
ВВ Зимовець
НАН України АІ Даниленка.− К.: Ін-т економіки і прогнозування НАН України, 2011
10*2011
Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія, практика
ОС Білоусова
НАН України ; Ін-т економіки та прогнозув., 2012
9*2012
Фінансове планування діяльності промислових підприємств
ОС Білоусова
автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00. 08, 2008
8*2008
Фінансова політика в умовах фінансово-економічної кризи та посткризовий період
ОСБ А.І.Даниленко, В.В.Зимовець
Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх …, 2014
7*2014
Інвестиційний потенціал економіки України та країн ЄС
ОС Білоусова
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017
6*2017
Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економіки
ОС Білоусова
Економіка і прогнозування, 31-43, 2017
62017
Реформування податку на прибуток підприємств у контексті забезпечення стійкості державних фінансів
ІО Луніна, ОС Білоусова
Економіка України, 46-58, 2018
5*2018
Оцінка втрати доходів бюджету від ПДВ
ІО Луніна, ОС Білоусова
Економіка та держава, 13-18, 2017
5*2017
Бухгалтерський облік та фінансовий контроль-складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні: монографія: у 4 т
ВА Копилов, ТІ Єфименко, ЛГ Ловінська, ФО Ярошенко, ВГ Швець
І., Ловінська ЛГ, Ярошенко ФО, Швець ВГ/Микола Янович Азаров (голова ред …, 2007
4*2007
Фінансове планування як складова фінансового менеджменту малих підприємств
БО С.
Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік / Л.Г …, 2006
4*2006
Методичне забезпечення фінансового планування діяльності підприємств України
ОС Білоусова
Вісник Львів. держ. фін. акад.: зб. наук. ст.(економ. науки), 123-130, 2005
42005
Ryzyky i zahrozy finansovii bezpetsi sektoru derzhavnykh finansiv ta shliakhy yikh podolannia [The risks and threats to the financial security of the public finance sector and …
OS Bilousova, VI Harkavenko, AI Danylenko
Kyiv: DNNU «Analiz finansovoho uprav-linnia, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20