Білоусова Олена Станіславівна
Білоусова Олена Станіславівна
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
НазваПосиланняРік
Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку
ІЯЧ М.Г.Чумаченко, О.С.Білоусова, Ю.М.Футоранська
Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / І.Я.Чугунов …, 2009
126*2009
Державна підтримка підприємств у ЄС та в Україні: ключові відмінності та проблеми:[розділ книги]
В Зимовець, О Білоусова, Г Єршова
69*2016
Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України.–У 6-ти т.–Т. 3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: монографія
КВА Білоусова О.С., Ловінська Л.Г.
К.: Вид-во НДФІ 3, 2004
43*2004
Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки
ОО Канцуров, ОС Білоусова
Фінанси України, 143-151, 2006
272006
Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної форми
Л Ловінська, О Білоусова
Бухгалтерський облік і аудит, 7-25, 2004
192004
Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні
ІО Луніна, ОС Білоусова, ОО Булана
Економіка і прогнозування, 41-56, 2016
16*2016
Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора
ОС Білоусова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 45-54, 2011
15*2011
Ризики запровадження ПДВ-облігацій для фінансової стійкості підприємств та шляхи їх пом"якшення
ОСБ А.І.Даниленко
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення/А …, 2012
11*2012
Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія, практика
ОС Білоусова
НАН України ; Ін-т економіки та прогнозув., 2012
82012
Фінансове планування діяльності промислових підприємств
ОС Білоусова
автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00. 08, 2008
8*2008
Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економіки
ОС Білоусова
Економіка і прогнозування, 31-43, 2017
62017
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/[А. Даниленко, В. Зимовець, O. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А. Даниленка.; НАН України; К
ВВ Зимовець
НАН України АІ Даниленка.− К.: Ін-т економіки і прогнозування НАН України, 2011
6*2011
Фінансове планування як складова фінансового менеджменту малих підприємств
БО С.
Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік / Л.Г …, 2006
5*2006
Методичне забезпечення фінансового планування діяльності підприємств України
ОС Білоусова
Вісник Львів. держ. фін. акад.: зб. наук. ст.(економ. науки), 123-130, 2005
42005
Оцінка втрати доходів бюджету від ПДВ
ІО Луніна, ОС Білоусова
Економіка та держава, 13-18, 2017
32017
Фінансова політика в умовах фінансово-економічної кризи та посткризовий період
ОСБ А.І.Даниленко, В.В.Зимовець
Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх …, 2014
3*2014
МОНІТОРИНГ ФІСКАЛЬНОї СИСТЕМИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
ОС Білоусова
Бізнес Інформ, 262-267, 2012
3*2012
Приватизация в системе финансового взаимодействия государства и предприятий
ЕС Белоусова
Белорусский государственный экономический университет (Минск), 2017
22017
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні та країнах ОЕСР
О Білоусова
ТНЕУ, 2017
22017
Efektyvnist’Diyal’nosti Pryvatyzovanykh Pidpryemstv v Ukraini [The Efficiency of Activities of Ukraine’s Privatized Enterprises]
A Danylenko, G Ershova, O Bilousova, O Koshyk, A Fedorenko, ...
Kyiv, Inst. for Economics and Forecast. of the NASU, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20