Віта Вікторівна Ворона
Віта Вікторівна Ворона
СумДПУ імені А.С. Макаренка, навчально-науковий інститут фізичної
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Ефективність застосування засобів лижної підготовки в системі урочистих занять з фізичної культури підлітків
ВВ Ворона
Харк. держ. акад. фіз. культури.-Харків, 2014
22014
Оздоровчий вплив засобів лижної підготовки на організм людини
ВВ Ворона
Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн.–Харків: ХДАФК …, 2010
22010
Вплив занять лижною підготовкою на рівень фізичної підготовленості молодших підлітків
В Ворона
12011
Вплив засобів лижної підготовки на рівень фізичного здоров’я підлітків
ВВ Ворона
Слобожанський науково-спортивний вісник, 7-9, 2011
12011
Характеристика засобів лижної підготовки й особливості їx використання науроках фізичної культури в школі
ВВ Ворона
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
12010
Мотивація школярів 5—9 класів до занять фізичною культурою в зимовий період
ВВ Ворона
Теорія та методика фізичного виховання, 13-16, 2010
12010
Лижний спорт
ВВ Ворона, АМ Ратов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
АНАЛІЗ ЗМІСТУ І ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНІВ СТРІЛЬЦІВ З ЛУКА НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ЕВ Солоненко, ЄВ Солоненко, ВВ Ворона, АМ Ратов
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018
2018
Аналіз змісту і побудови навчально-тренувального процесу спортсменів стрільців з лука на етапі попередньої базової підготовки
АМ Ратов, ЄВ Солоненко, ВВ Ворона
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018
2018
Методика викладання лижного спорту у вищих навчальних закладах
А Вакуленко, В Ворона, В Ворона
Вінниця: ТОВ" Планер", 2017
2017
Аналіз робочих навчальних планів студентів напряму підготовки Здоров’я людини
ВВ Ворона
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
2016
Відновлення фізичної працездатності кваліфікованих біатлоністів в річному циклі підготовки
А Ратов, В Ворона
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
2016
ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЛИЖНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ УЧНІВ ВІКОМ 11–12 РОКІВ
В ВОРОНА
СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 3-7, 2016
2016
Стан здоров’я учнів та їх мотивація до занять фізичною культурою в школі
ВВ Ворона
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 190-197, 2016
2016
Теорія та методика лижного спорту
АМ Ратов, ВВ Ворона
Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка 1, 188, 2015
2015
Розробка методики раціонального використання засобів лижної підготовки для учнів з різним рівнем здоров’я
ВВ Ворона, АМ Ратов
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць 1 (Випуск …, 2015
2015
Особливості варіативного модуля «Лижна підготовка» навчальної програми з фізичної культури учнів 5-9 класів
ВВ Ворона
Сборник научных трудов SWorld. Перспективные инновации в науке, образовании …, 2014
2014
Некоторые аспекты оптимизации физического воспитания школьников в Украине
ВВ Ворона
Перспективы развития современного студенческого спорта. Итоги выступлений …, 2013
2013
Влияние средств лыжной подготовки на физическое состояние подростков 11-12 лет
ВВ Ворона
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2011
2011
Influence of facilities of ski preparation on the bodily condition of teenagers 11-12 years
ВВ Ворона
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20