Юрій Коваленко
Юрій Коваленко
Черкаський державний технологічний університет, кафедра фізики
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Formation of wear-resistant coatings on silicon probes for atomic force microscopy by thermal vacuum evaporation
VS Antonyuk, MO Bondarenko, YY Bondarenko, YI Kovalenko
Journal of superhard materials 37 (2), 112-119, 2015
112015
Формування та керування стрічковим електронним потоком при мікрообробці елементів пристроїв для адитивного виробництва
РП Гайдаш, ЮІ Коваленко, МП Рудь, МО Бондаренко, ВС Антонюк
НТУ" ХПІ", 2018
32018
Электрокаталитические свойства сплавов железа
ЮИ Коваленко, ЕВ Воронина, БИ Байрачный
НТУ" ХПИ", 2012
32012
Покриття у приладобудуванні
ВС Антонюк, ГС Тимчик, ЮЮ Бондаренко, ЮІ Коваленко, ...
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2016
22016
Модифікація нанорельєфу на оптичному склі електронно-променевою мікрообробки
ЮІ Коваленко, МО Бондаренко, ІВ Яценко, МП Рудь, ГВ Канашевич
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні …, 2012
22012
Проводимость анодных оксидных пленок на титане
БИ Байрачный, АА Ковалева, ЕВ Воронина, ЮИ Коваленко
НТУ" ХПИ", 2013
12013
Тест на змочування поверхні скла після електронно-променевої мікрообробки
ЮІ Коваленко, ПВ Петльований, МП Рудь, ГВ Канашевич
Вісник Українського матеріалознавчого товариства, 2012
12012
Дослідження та формування стрічкового електронного потоку для мікрообробки поверхонь матеріалів
МП Рудь, МО Бондаренко, ЮІ Коваленко, ІВ Яценко, ЄЯ Губар, ...
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2012
12012
Моделювання низькоенергетичної стрічкової електронної гармати Пірса методом кінцевих елементів
МП Рудь, ГВ Канашевич, МО Бондаренко, ЮІ Коваленко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
12012
Ресурсосберегающие процессы в водооборотных системах с участием серебра и меди
БИ Байрачный, ОН Борсук, ЕБ Мишина, ЕВ Семкина, ЮИ Коваленко
Энерготехнологии и ресурсосбережение, 34-37, 2011
12011
Применение метода атомно-силовой микроскопии как составляющей комплексной методики измерения параметров качества оптических изделий, обработанных низкоэнергетическим …
МП Рудь, ВП Бойко, ГВ Канашевич, ЮИ Коваленко, ИА Рева, ...
Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии, 220-223, 2010
12010
Старожитності доби українського козацтва у фондах Національного заповідника “Глухів”(за матеріалами археологічних досліджень Глухова останніх років)
Ю Коваленко
Ніжинська старовина, 2010
12010
Дослідження впливу морської води на мікрогеометрію поверхні металевих покриттів на оптичному склі K8
ЮІ Коваленко, МО Бондаренко, ІА Рева, ВА Ващенко, ІВ Яценко, ...
12010
Грани взаимодействия оперы Сергея Слонимского «Виринея» с народным художественным творчеством
ЮБ Коваленко
Вiсн. Мiжнар. слов'ян. ун-ту. Сер.«Мистецтвознавство» 12 (1), 33, 2009
12009
Монети Золотої Орди з давньоруського Глухова та його округи
Ю Коваленко
ББК: 63.2 Т29, 40, 0
1
Исследование микрогеометрии поверхности оптических стекол после электронной и после лазерной обработки методом атомно-силовой микроскопии
МА Бондаренко, ЮБ Шевченко, ВП Бойко, ЮИ Коваленко, ИВ Яценко, ...
в: Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии: Материалы VІІ …, 0
1
КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТЯ Ni–V В ПРОЦЕСІ ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ
Н Руденко, C Лещенко, Ю Коваленко
Інтегровані технології та енергозбереження, 41-47, 2021
2021
Підвищення якості поверхонь оптичних елементів комбінованим електронно-променевим обробленням
ЮІ Коваленко, МО Бондаренко, ВС Антонюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Підвищення якісних характеристик оптичних елементів комбінованою електронно-променевою обробкою
ЮІ Коваленко
Київ, 2021
2021
Дослідження вольт-амперних характеристик дротяної електронної гармати Пірса для електронно-променевої мікрообробки діелектриків
ЮІ Коваленко, МО Бондаренко, ВС Антонюк
Технічна інженерія, 53-59, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20