Халатур Світлана Миколаївна
Халатур Світлана Миколаївна
доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпровський державний аграрно-економічний
Підтверджена електронна адреса в dsau.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств
НІ Демчук, СМ Халатур, МО Хідірян
Економіка та суспільство, 396-400, 2017
17*2017
Mekhanizm adaptatsii ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy v umovakh hlobalnoi prodovolchoi problemy [Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the …
SM Khalatur
Visnyk Dnipropetrovskoho ahrarnoekonomichnoho universytetu–Bulletin of …, 2015
14*2015
Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine
S Khalatur, Z Stachowiak, K Zhylenko, O Honcharenko, O Khalatur
Investment Management & Financial Innovations 16 (3), 275, 2019
12*2019
The role of some indicators of financial security in Ukraine in the context of transnationalization and national interests
S Khalatur, S Khalatur, G Pavlova, G Pavlova, K Zhilenko, K Zhilenko
Investment Management and Financial innovation=Інвестиційний менеджмент та …, 2018
112018
Systematisation and analysis of MNCs’ models of conduct for entering the national agrarian markets
K Hudym, S Khalatur
Економiчний часопис-XXI, 34-37, 2016
102016
Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми
СМ Халатур
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2015
92015
Assessment of bank lending diversification in Ukraine
S Khalatur, K Zhylenko, Y Masiuk, L Velychko, M Kravchenko
Banks and banks systems=Банки і системи банку, 141-150, 2018
82018
Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine
S Khalatur
Technology audit and production reserves 4 (5 (36)), 19-26, 2017
82017
Особливості механізму функціонування інвестиційного ринку в Україні
СМ Халатур
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 121-124, 2013
8*2013
Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries
S Khalatur, G Radzevicius, L Velychko, V Fesenko, L Kriuchko
LLC CPC Business Perspectives, 2019
62019
Multiple system of innovation-investment decisions adoption with synergetic approach usage
S Khalatur, S Khaminich, O Budko, O Dubovych, O Karamushka
52020
Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі на основі оптимізації банківських активів
СМ Халатур, МЄ Гармаш
Економіка та держава, 78-81, 2017
5*2017
Моніторинг державних програм розвитку сільського господарства України
СМ Халатур
Агросвіт, 3-7, 2017
5*2017
Основні тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції
СМ Халатур
Вісник Полтавської державної аграрної академії. Сер.:«Сторінка молодого …, 2009
52009
MODELLING OF STRATEGIC MANAGERIAL DECISIONS IN THE SYSTEM OF MARKETING LOGISTICS OF ENTERPRISE
O Velychko, L Velychko, M Butko, S Khalatur
42019
Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі на основі оптимізації банківських активів
СМ Халатур, АО Криворучко
Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації …, 2017
42017
Important provisions for the development of agriculture of Ukraine
S Khalatur
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 147-154, 2017
42017
Фінансовий ринок: навч. посіб. для студентів ВНЗ
ОВ Добровольська, СМ Халатур
Дніпропетровськ: Монолит 383, 361-371, 2015
42015
Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції
СМ Халатур
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 165-168, 2010
42010
Conceptual basis of tax policy formation in the globalization conditions
S Khalatur, O Trokhymets, O Karamushka
Baltic Journal of Economic Studies 6 (2), 81-92, 2020
32020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20