Роман Анатолійович Сітарчук, Роман Ситарчук,Roman Sitarchuk (orcid.org/0000-0003-0280-6844)
Роман Анатолійович Сітарчук, Роман Ситарчук,Roman Sitarchuk (orcid.org/0000-0003-0280-6844)
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття–1917 рік)
Р Сітарчук
Полтава: Скайтек, 2008
92008
Протестантськi обєднання в Украiнi у контекстi соцiальноi полiтики бiльшовикiв
ПА Кравченко, РА Сітарчук
АСМI, 2005
62005
Діяльність протестантських конфесій у Радянській Україні в контексті ії державної політики (20-30-і рр. ХХ ст.)
РА Сітарчук
ступеня канд. іст. наук: 09.00. 11 “релігієзнавство”/Р. Сітарчук, 2001
52001
Історія України
ОК Струкевич, І Романнюк, С Дровозюк
Підручник для 9, 26, 2011
32011
Огляд сучасних історіографічних досліджень з історії адвентистів сьомого дня в Україні
Р Сітарчук
Українське релігієзнавство, 249-260, 2009
32009
Антимілітаристська діяльність адвентистів у розрізі політики самодержавства
Р Сітарчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
32008
З історії виникнення та розвитку адвентизму в ХІХ ст.
Р Сітарчук
Українське релігієзнавство, 103-112, 2006
32006
Політико-правовий аспект відносин самодержавства та адвентистів у контексті загального протестантського руху в другій половині ХІХ–перших роках ХХ століть
RA Sitarchuk
Ukrainian Religious Studies, 99-108, 2008
22008
Освітньо-видавнича діяльність адвентистів у Наддніпрянській Україні/Роман Анатолійович Сітарчук
РА Сітарчук
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць …, 2008
22008
Адвентисти в Катеринославській губернії за часів царської Росії
РА Сітарчук
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
22008
Репресії щодо протестантських церков та їх керівників у 30-ті рр. ХХ ст.
РА Сітарчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
12012
ЭВОЛЮЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ИХ ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РА Сітарчук
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2011
12011
Обрядовість і місіонерство адвентистів у перші роки їх діяльності в українських землях
РА Сітарчук
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
12009
Методи дослідження діяльності адвентистів сьомого дня в українських землях
РА Сітарчук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Перші громади адвентистів у Київській губернії
РА Сітарчук
Наукові записки з української історії: зб. наук. статей.–Переяслав …, 2008
12008
Політика самодержавства щодо адвентистів у контексті загального євангельського руху у 1905–1913 рр.
РА Сітарчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
12008
Зародження адвентизму на теренах Волинської і Подільської губерній
РА Сітарчук
Наука. Релігія. Суспільство.–Донецьк: ІПШІ МОНУ і НАНУ «Наука і освіта, 2007
12007
Архівні документи про початки адвентизму на українських землях
Р Сітарчук
Українське релігієзнавство, 106-114, 2007
12007
Про кількісні зміни у складі протестантських громад у Радянській Україні (30-ті роки)
РА Сітарчук
Історія релігій в Україні. У, 340-346, 2000
12000
Формування організацій баптистів та євангельських християн у радянській Україні
РА Сітарчук
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20