Роман Анатолійович Сітарчук, Роман Ситарчук,Roman Sitarchuk (orcid.org/0000-0003-0280-6844)
Роман Анатолійович Сітарчук, Роман Ситарчук,Roman Sitarchuk (orcid.org/0000-0003-0280-6844)
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття–1917 рік)
РА Сітарчук
Полтава: Скайтек, 2008
132008
Протестантськi обєднання в Украiнi у контекстi соцiальноi полiтики бiльшовикiв
ПА Кравченко, РА Сітарчук
АСМI, 2005
82005
Діяльність протестантських конфесій у Радянській Україні в контексті ії державної політики (20-30-і рр. ХХ ст.)
РА Сітарчук
Р. Сітарчук, 2001
82001
Історія України
ОК Струкевич, СІ Дровозюк
Підручник для 9, 26, 2011
32011
Огляд сучасних історіографічних досліджень з історії адвентистів сьомого дня в Україні
Р Сітарчук
Українське релігієзнавство, 249-260, 2009
32009
Антимілітаристська діяльність адвентистів у розрізі політики самодержавства
Р Сітарчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2008
32008
З історії виникнення та розвитку адвентизму в ХІХ ст.
Р Сітарчук
Українське релігієзнавство, 103-112, 2006
32006
Репресії щодо протестантських церков та їх керівників у 30-ті рр. ХХ ст.
РА Сітарчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
22012
Політико-правовий аспект відносин самодержавства та адвентистів у контексті загального протестантського руху в другій половині ХІХ–перших роках ХХ століть
RA Sitarchuk
Ukrainian Religious Studies, 99-108, 2008
22008
Освітньо-видавнича діяльність адвентистів у Наддніпрянській Україні/Роман Анатолійович Сітарчук
РА Сітарчук
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць …, 2008
22008
Адвентисти в Катеринославській губернії за часів царської Росії
РА Сітарчук
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
22008
ЭВОЛЮЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ИХ ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РА Сітарчук
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2011
12011
Еволюція протестантизму на Полтавщині (за матеріалами Державного архіву Полтавської області)
РА Сітарчук, ЮО Зенько
Наука. Релігія. Суспільство, 2011
12011
Обрядовість і місіонерство адвентистів у перші роки їх діяльності в українських землях
РА Сітарчук
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
12009
Методи дослідження діяльності адвентистів сьомого дня в українських землях
РА Сітарчук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Перші громади адвентистів у Київській губернії
РА Сітарчук
Наукові записки з української історії: зб. наук. статей.–Переяслав …, 2008
12008
Політика самодержавства щодо адвентистів у контексті загального євангельського руху у 1905–1913 рр.
РА Сітарчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
12008
Зародження адвентизму на теренах Волинської і Подільської губерній
РА Сітарчук
Наука. Релігія. Суспільство.–Донецьк: ІПШІ МОНУ і НАНУ «Наука і освіта, 2007
12007
Архівні документи про початки адвентизму на українських землях
Р Сітарчук
Українське релігієзнавство, 106-114, 2007
12007
Про кількісні зміни у складі протестантських громад у Радянській Україні (30-ті роки)
РА Сітарчук
Історія релігій в Україні. У, 340-346, 2000
12000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20