Володимир Панасович Пономаренко
Володимир Панасович Пономаренко
завідувач сектору, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах--етапи історичного розвитку і сучасність: монографія
ВП Пономаренко
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2008
142008
Еволюція засобів звертання в індоєвропейських мовах: компаративно-типологічний аспект
ВП Пономаренко
ВП Пономаренко, 2010
52010
Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2008
42008
Еволюція системи іменних засобів звертання в сучасних слов’янських та інших індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2006
42006
Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков
АП Непокупный, HH Быховец, ВА Пономаренко
К.: Довіра 367, 2005
32005
Развитие аналитических тенденций во временной системе романских языков: иберо-романский индикатив
ВП Пономаренко
Наук. думка, 1993
21993
Общая лексика германских и балто-славянских языков
АП Непокупный, НН Быховец, ИР Буниятова
Киев: Ин-т языковедения им. АА Потебни, 1989
21989
ЕТНОФОЛІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ: ЛІНГВІСТИЧНІ Й ЕТНОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
ВП Пономаренко
МОВА І КУЛЬТУРА, 263, 2017
2017
Фразеологізми з етнонімічними компонентами у романських мовах: спільні риси та особливості
ВП Пономаренко
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 180-195, 2016
2016
РОМАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЕТНОНІМАМИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ (В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМИ)
ВП Пономаренко
МОВА І КУЛЬТУРА, 5, 2016
2016
Слов’янська етноніміка і явище деонімізації
В Пономаренко
Мова і культура, 210-217, 2013
2013
Новітні неологізми та іншомовні запозичення й проблеми культури української мови
ВП Пономаренко
Мова і культура, 181-185, 2012
2012
Напрями й семантичні характеристики вторинної номінації у лексиці сучасних індоєвропейських мов
ВП Пономаренко
Мова і культура, 115-122, 2011
2011
Апелятивізація етнонімів у латинській мові
ВП Пономаренко
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 296-305, 2010
2010
ОО Потебня і проблема становлення форм увічливості у східнослов’янських мовах
ВП Пономаренко
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2010
2010
список літератури
ВП Пономаренко, ЛІ Піддубна
школа 616, 8, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16