Follow
Володимир Панасович Пономаренко
Володимир Панасович Пономаренко
завідувач відділу, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах--етапи історичного розвитку і сучасність: монографія
ВП Пономаренко
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2008
222008
Проблеми підготовки наукових кадрів
В Пономаренко
Вища школа, 7-19, 2012
102012
Общая лексика германских и балто-славянских языков
AP Nepokupnyĭ
(No Title), 1989
91989
Еволюція засобів звертання в індоєвропейських мовах: компаративно-типологічний аспект
ВП Пономаренко
Київ, 2010, 2010
72010
Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2008
72008
Еволюція системи іменних засобів звертання в сучасних слов’янських та інших індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2006
62006
Проблема структури звертання у романських та інших індоєвропейських мовах
ВП Пономаренко
Мовознавство, 1993
51993
Системний підхід до організації підготовки та видання електронної мультимедійної інтерактивної навчальної літератури у вищих навчальних закладах
В Пономаренко, В Анохін
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформатизація …, 2015
32015
Засоби звертання в сучасних балтійських мовах у порівнянні з іншими аллокутивами
ВП Пономаренко
Мовознавство, 2007
32007
Загальна декларація мовних прав і права мовних меншин
ВП Пономаренко
Мовознавство, 42-48, 2013
22013
Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков
AP Nepokupnyĭ
Довіра, 2005
22005
Развитие аналитических тенденций во временной системе романских языков (Иберо-романский индикатив):[монография]/Владимир Афанасьевич Пономаренко
ВА Пономаренко
ВА Пономаренко–К.: Наукова думка, 1993
21993
ОО Потебня і проблема становлення форм увічливості у східнослов’янських мовах
ВП Пономаренко
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2010
12010
Назви циганського етносу в сучасній українській та інших мовах Європи: історичні й соціолінгвістичні виміри
В Пономаренко
Slavia Orientalis 70 (3), 623-642, 2021
2021
Designations for the Gypsy Ethnos in Modern Ukrainian and Other European Languages: Historical and Sociolinguistic Dimensions
В Пономаренко
Slavia Orientalis, 623-642-623-642, 2021
2021
ГЛОТОНІМИ В СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПЛАН
ВП Пономаренко
МОВА І КУЛЬТУРА, 159, 2020
2020
Modern Loanwords in Ukrainian: Sociocultural Aspects
V Ponomarenko
Human and Cultural Studies Priorities in Modern Linguistics: Trends …, 2019
2019
Новітні запозичення в українській мові: соціокультурні аспекти
ВП Пономаренко
Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мово-знавства: напрями …, 2019
2019
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ, ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ.
ВП Пономаренко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 17, 2018
2018
Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов’янському і ширшому компаративному контексті
ВІ Ярмак, ВП Пономаренко
Мовознавство, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20